PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) do istniejącego zbiornika w Rybnej - przysiółek Nowy Świat. Budowa...

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czernichów / małopolskie

Numer ogłoszenia

143783/2014

Opis

Czernichów: Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) do istniejącego
zbiornika w Rybnej - przysiółek Nowy Świat. Budowa kontenera technologicznego
Numer ogłoszenia: 143783 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114251 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, Czernichów 2, 32-070 Czernichów, woj. małopolskie, tel. 12 270 24 90, faks 12 270 23 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) do istniejącego
zbiornika w Rybnej - przysiółek Nowy Świat. Budowa kontenera technologicznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Obudowa,
ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) do istniejącego zbiornika w Rybnej - przysiółek Nowy Świat. Budowa kontenera
technologicznego. 2. W szczególności zadanie obejmuje wykonanie: 1) studni głębinowej wraz z pompą, obudową i pomiarem przepływu; 2) kontenera
technologicznego z chloratorem do okresowej dezynfekcji wody; 3) rurociągów technologicznych DN 90 mm; 4) przyłącza kanalizacji sanitarnej; 5) podjazdu, ogrodzenia i zagospodarowania terenu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe OTECH Sp. z o.o., ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243517,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 197679,54
Oferta z najniższą ceną: 197679,54 / Oferta z najwyższą ceną: 228222,01
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wysokie Mazowieckie
(podlaskie)
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Szymany z możliwością odbioru ścieków z portu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczytno
(warmińsko-mazurskie)
Budowa budynku komunalnego w Grajewie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Grajewo
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH