PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-24

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krapkowice / opolskie

Numer ogłoszenia

33054188

Powierzchnia

214 m2

Cena

275 355 zł

OpisKrapkowice, dnia 6.02.2015
OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach na podstawie art. 110w §l, §3, §5 i §7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1619) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 30 marca 2015 o godz. 11.00 w budynku Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 96a w pokoju nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:
działka o powierzchni 0,1251 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 14.12.2083 oraz budynek warsztatu o powierzchni użytkowej 214 m2 i kubaturze 626,20 m3 stanowiący odrębną nieruchomość położona w Gogolinie przy ul. Prusa, działka nr 95 z ark. mapy 2 obrębu Gogolin II, która ma urządzoną księgę wieczystą nr OP1S/00026406/2 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest zobowiązany: Majocha Waldemar.
Wartość szacunkowa brutto prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość oszacowana została na kwotę 367.140,00 zł
(słownie: Trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści zł 00/100 gr).
Cena wywoławcza wynosi 75% wartości szacunkowej, tj. 275.355,00 zł
(słownie: Dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć zł 00/100 gr).
Wadium w wysokości 36.714.00 zł (słownie: Trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście zł 00/100) przystępujący do licytacji powinien złożyć w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na organ egzekucyjny, najpóźniej w dniu licytacji do godz. 10.00 w pokoju nr 15 w Urzędzie Skarbowym w Krapkowicach.
Zgodnie z przepisem art. 111 d §3 wyżej cytowanej ustawy w licytacji mogą uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.
Nieruchomość można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji w miejscu jej położenia w miejscowości Gogolin, ul. Prusa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem skarbowym (tel. 774467755).
W terminie 14 dni przed dniem licytacji można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Krapkowicach, ul. Opolska 96a, pokój nr 15, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Zgodnie z art. 110z § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619) na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach.
33054188

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Drzązgowo, gmina Kostrzyn
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kaliska
(pomorskie)
Remont dachu budynku mieszkalnego w Świętoszowie, przy ul. Szkolnej 22.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH