PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż samochodu

POCZTA POLSKA S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-12

Rodzaj ogłoszenia:

Ruchomości, oferty biznesowe, samochody osobowe, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

33008869

Cena

5 000 zł

OpisOBWIESZCZENIE O PRZETARGU W DRODZE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Sekcja Ewidencji Majątku, al. Niepodległości 41/42 Szczecin
Przedmiot sprzedaży: samochody wg zestawienia
Lp. Marka Rok produkcji Nr rej. Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł) Postąpienie (zł) Lokalizacja
1 Volkswagen LT 35 TDi MR'99 E3 3.5t 2003 GDA2GH4 6000,00 600,00 100,00 POL WTT
ul. Boh. Warszawy 3,
Koszalin
2 Volkswagen LT 35 TDi MR'99 E3 3.5t 2003 GDA2GF5 6000,00 600,00 100,00
3 DAEWOO-FSO/FSO Matiz 0,8Kat.MR'04 2005 ZS7593E 800,00 80,00 50,00
4 MAN TGA 26.330 2004 GD0603V 32 800,00 3.280,00 500,00 POL WTT
ul. Gdańska 15a,
Szczecin
5 IVECO AD 260 S27Stralis E4 26.0t 2005 ZS9128P 35 600,00 3.560,00 500,00
6 IVECO AD 260 S27Stralis E4 26.0t 2005 ZS9320P 35 600,00 3.560,00 500,00
7 Volkswagen Transporter T4 TDi MR'96 2.7t 2001 ZS41804 5000,00 500,00 100,00
8 Ford FT 260 V185 2.0 TDE Kat. 2.5t 2006 ZS6273S 6100,00 610,00 100,00 POL WTT
ul. Boh. Warszawy 3,
Koszalin
9 Volkswagen Transporter T4 TDi MR'96 2.7t
(POWYPADKOWY)
2003 GDA6EK2 1500,00 150,00 50,00 POL WT
ul. Partyzantów 70
Gdańsk
Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek VAT), Wadium - według tabeli. Postąpienie - według tabeli
1. Licytacja przeprowadzona zostanie w dniu 19.12.2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie POL WTT Koszalin przy ul. Bohaterów
Warszawy 3 - sala nr 1.
2. Informacji udzielają:
- w zakresie spraw technicznych Pan Marcin Piechowski, tel. 725 230 896, w godz. 8.00-14.00 (dla pojazdów z pozycji 1-3 i 8), Pan Leszek Mizgalski, tel. 502 017 386, w godz. 8.00-14.00, dla pojazdu z poz. 4-7, Pan Paweł Staśkiewicz, tel. 502 012 723, poz. 9,
- o zasadach przeprowadzenia licytacji Pani Elżbieta Pabiszczak, tel. 502 017 396, w godz. 8.00-14.00.
3. Składniki majątku wystawione na licytację można oglądać w dniu 15-17.12.2014 w godz. 8.00-14.00 w następujących
siedzibach: poz.1-3, 8 - Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 3, poz. 4-7 - Szczecin, ul. Gdańska 15a, poz. 9 - Gdańsk, ul. Partyzantów 70.
4. Jeżeli w ramach licytacji nie zostaną wyłonieni nabywcy dla poszczególnych samochodów, w dniu 22.12.2014 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie druga licytacja w siedzibie POL WTT Koszalin przy ul. Bohaterów Warszawy 3, sala nr 1.
5. Zasady przeprowadzenia licytacji określa Regulamin przeprowadzenia licytacji, z którym można zapoznać się w POL WTT, ul. Bohaterów Warszawy 3 w Koszalinie, lub na wniosek zainteresowanych przesłany zostanie w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
WARUNKI PRZETARGU:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) wpłacenie wadium na konto prowadzącego przetarg (na wybraną ilość i rodzaj samochodów w wysokościach podanych w tabeli) - Bank Pocztowy S.A. nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 i przedłożenie potwierdzenia wpłaty w dniu przetargu dla prowadzącego przetarg. W tytule przelewu/dowodzie wpłaty należy podać numer/y rejestracyjny/e pojazdu/ów, którego/ych dotyczy wpłata, oraz słowo "Szczecin",
b) akceptacja wszystkich warunków przetargu.
2. Przedłożenie Komisji Przetargowej: dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotu gospodarczego aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 6 mies.) lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa w przetargu, oświadczenia, czy oferent występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych pozostających we współwłasności małżeńskiej).
3. Nabycie samochodu następuje po trzykrotnym przybiciu ceny oferowanej, nie niższej niż cena wywoławcza.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej na dany samochód lub nabywca samochodu uchyli się od zawarcia umowy.
5. Wadium zalicza się w poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy.
6. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu, w przeciwnym razie traci prawo wynikające z przetargu oraz wadium.
7. Sprzedane środki trwałe Komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej wydają Nabywcy
w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpłaty. Wszystkie koszty związane z odbiorem przedmiotu licytacji obciążają Nabywcę.
SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY
33008869

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Wykonanie modernizacji budynku magazynowego - przebudowa posadzki i rampy przeładunkowej oraz wymiana bram w budynku...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.36.2014.U
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH