PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE I W KOSZALINIE

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

441884/2011

Opis

Szczecin: OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE I W KOSZALINIE
Numer ogłoszenia: 441884 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319955 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4303465, 4303450, faks 91 4303606.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE I W KOSZALINIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona osób i mienia w obiektach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 i w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 34 i ul. Powstańców Wielkopolskich 36 (garaże nr 43, 44, 45) w następującym zakresie:
1) Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie oraz konwój środków pieniężnych.;
2) Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 w Koszalinie;
3) Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych i konserwacja systemów alarmowych obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 i ul. Powstańców Wielkopolskich 36 (garaże nr 43, 44, 45) w Koszalinie;
Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 części:

I cześć zamówienia - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 oraz konwój środków pieniężnych.

II cześć zamówienia - Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 w Koszalinie oraz monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych i konserwacja systemów alarmowych obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 i ul. Powstańców Wielkopolskich 36 (garaże nr 43, 44, 45) w Koszalinie.

Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia, określono w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 oraz konwój środków pieniężnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Ochrony VEGA Security
Sp. z o.o., ul. Augustówka 24, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32457,24
Oferta z najniższą ceną: 32457,24 / Oferta z najwyższą ceną: 40948,42
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 w Koszalinie oraz monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych i konserwacja systemów alarmowych obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 i ul. Powstańców Wielkopolskich 36 (garaże nr 43, 44, 45) w Koszalinie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Ochrony LEX-CRIMEN
Sp. z o.o., Ul. Brzozowa 27, Koszalin, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 75630,24
Oferta z najniższą ceną: 75630,24 / Oferta z najwyższą ceną: 93588,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA SP ZOZ KRAŚNIK.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraśnik
(lubelskie)
ZAKUP ZESTAWU KINA CYFROWEGO DLA KINA TUR W TURKU W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU DO DÓBR I USŁUG KULTURY -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Turek
(wielkopolskie)
Świadczenie usług biegłych w zakresie szacowania wartości określonych nieruchomości BGM.IV.341.82.2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH