PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE I W KOSZALINIE

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

441884/2011

Opis

Szczecin: OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE I W KOSZALINIE
Numer ogłoszenia: 441884 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319955 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4303465, 4303450, faks 91 4303606.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE I W KOSZALINIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona osób i mienia w obiektach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 i w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 34 i ul. Powstańców Wielkopolskich 36 (garaże nr 43, 44, 45) w następującym zakresie:
1) Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie oraz konwój środków pieniężnych.;
2) Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 w Koszalinie;
3) Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych i konserwacja systemów alarmowych obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 i ul. Powstańców Wielkopolskich 36 (garaże nr 43, 44, 45) w Koszalinie;
Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 części:

I cześć zamówienia - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 oraz konwój środków pieniężnych.

II cześć zamówienia - Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 w Koszalinie oraz monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych i konserwacja systemów alarmowych obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 i ul. Powstańców Wielkopolskich 36 (garaże nr 43, 44, 45) w Koszalinie.

Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia, określono w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 oraz konwój środków pieniężnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Ochrony VEGA Security
Sp. z o.o., ul. Augustówka 24, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32457,24
Oferta z najniższą ceną: 32457,24 / Oferta z najwyższą ceną: 40948,42
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 w Koszalinie oraz monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych i konserwacja systemów alarmowych obiektu przy ul. Wł. Andersa 34 i ul. Powstańców Wielkopolskich 36 (garaże nr 43, 44, 45) w Koszalinie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Ochrony LEX-CRIMEN
Sp. z o.o., Ul. Brzozowa 27, Koszalin, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 75630,24
Oferta z najniższą ceną: 75630,24 / Oferta z najwyższą ceną: 93588,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sprzedaż ruchomości w drodze przetargu.
Ruchomości, oferty biznesowe, samochody ciężarowe, przetarg
Sosnowiec
(śląskie)
Agregat spawalniczy
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny urządzenia, przetarg
Bełchatów
(łódzkie)
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH