PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez przepięcie oczyszczalni ścieków w Konarzynach, przebudowę sieci kanalizacyjnej i 3 przepompowni ...

Urząd Gminy Konarzyny

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Konarzyny / pomorskie

Numer ogłoszenia

102260/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 102260 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 86064 - 2012 data 20.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny, woj. pomorskie, tel. 059 8331011, 8331008, fax. 059 8331011.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4 a).
W ogłoszeniu jest: a) 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe, min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej 2 inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejsza niż 360 m3/dobę i jednej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich, posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
W ogłoszeniu powinno być: a) 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe, min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 360 m3/dobę i jednej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich, posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Uwaga: doświadczenie liczone jest jako faktyczne pełnienie funkcji kierowniczych na budowach (suma czasu realizacji poszczególnych inwestycji, na których dane osoby pełniły funkcje kierownicze)..
W ogłoszeniu powinno być: Uwaga: Doświadczenie zawodowe liczone będzie jako faktyczny okres pełnienia funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełni funkcje na wielu budowach, przy ocenie spełniania wymaganego warunku, liczony będzie jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Konarzynach, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny- Sekretariat..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Konarzynach, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny- Sekretariat..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
250/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Roboty remontowe budynku koszarowego nr 3 w jednostki wojskowej w Kołobrzegu realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH