PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Pionki

Gmina Miasto Pionki

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pionki / mazowieckie

Numer ogłoszenia

150605/2014

Opis

Pionki: Odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Pionki
Numer ogłoszenia: 150605 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130189 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, woj. mazowieckie, tel. 48 341 42 00, faks 48 341 42 04.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Pionki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Pionki i transportu odebranych odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów wskazanych przez zamawiającego w załączniku Nr 3 do SIWZ.
2. Szczególne warunki wykonywania usług dotyczące pojazdów do odbierania odpadów komunalnych:
1) pojazdy powinny spełniać standardy techniczne określone w przepisach szczególnych z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem zapachów,
2) Wykonawca zapewni zachowanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego użytkowanych pojazdów w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i wymogów sanitarnych,
3) ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazdy niezbędne do świadczenia usług i ponosi wszelkie koszty związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, dokonywaniem napraw lub wymiany.
3. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm:
1. P.P.U.H. RADKOM Sp. z o.o.
2. Ma-Ga Maciej Gabryś, ul. Jagielońska 2/138, 26-600 Radom, ul. Witosa 76, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 624000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 764640,00
Oferta z najniższą ceną: 764640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 921002,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup i dostawa bonów towarowych (papierowych) dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dębica
(podkarpackie)
Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Jastrzębie-zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH