PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbudowa drogi powiatowej Nr 0539T Gościniec - Wojsławice - Donatkowice - Kaczkowice - Prokocice- Sędziszowice - gr. woj. świętokrzyskiego -...

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kazimierza Wielka / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

150289/2012

Opis

Kazimierza Wielka: Odbudowa drogi powiatowej Nr 0539T Gościniec - Wojsławice - Donatkowice - Kaczkowice - Prokocice- Sędziszowice - gr. woj. świętokrzyskiego - (Rachwałowice) od km 6+299 do km 8+045
Numer ogłoszenia: 150289 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 187128 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Kazimierskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3502300, 3502321, faks 041 3502313.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi powiatowej Nr 0539T Gościniec - Wojsławice - Donatkowice - Kaczkowice - Prokocice- Sędziszowice - gr. woj. świętokrzyskiego - (Rachwałowice) od km 6+299 do km 8+045.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odbudowa drogi powiatowej Nr 0539T Gościniec - Wojsławice - Donatkowice - Kaczkowice - Prokocice- Sędziszowice - gr. woj. świętokrzyskiego - (Rachwałowice) od km 6+299 do km 8+045 na długości 1 746 m w miejscowości Kaczkowice, Prokocice 1.Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.10 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 2066 m2 2. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 8930 m2 3. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 8930 m2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Budowlano - Drogowy DUKT Artur Piwowar,, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 486420,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 412267,00
Oferta z najniższą ceną: 412267,00 / Oferta z najwyższą ceną: 492364,76
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup energii elektrycznej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kościan
(wielkopolskie)
Dostawa czynników diagnostycznych, końcówek do pipet, wyrobów diagnostycznych i odczynników laboratoryjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chrzanów
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH