PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbudowie drogi w. Huta Deręgowska w km 0+000 - 0+500

Urząd Gminy i Miasta Ulanów

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ulanów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

178762/2012

Opis

Ulanów: Odbudowie drogi w. Huta Deręgowska w km 0+000 - 0+500
Numer ogłoszenia: 178762 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138806 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, woj. podkarpackie, tel. 015 8763041 w. 32, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowie drogi w. Huta Deręgowska w km 0+000 - 0+500.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Projektowana do odbudowy droga od km 0+000 do km 0+200 o szerokości jezdni 2,50m posiada nawierzchnie tłuczniową grubości warstwy około 8-lOcm zostanie wzmocniona warstwą tłucznia kamiennego grubości 12cm po zagęszczeniu, warstwą z mieszanki kamiennej 0-32 grubości 7 cm po zagęszczeniu, nawierzchnia z masy mineralna asfaltowej warstwa dolna 4 cm po zagęszczeniu i warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu. Spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny o nachyleniu 2% obustronne pobocza ziemne 2x0,50m o nachyleniu 6%.
od km 0+200 do km 0+300 istniejąca nawierzchnia tłuczniowa o grubości 16 -18cm o szerokości 3,00m zostanie wzmocniona i wyprofilowana warstwą mieszanki kamiennej 0-32 grubości warstw 7 cm po zagęszczeniu. Na tym odcinku projektowane jest poszerzenie nawierzchni drogi do szerokości 5,00m. w tym celu projektuje się wykonanie koryta głębokości 45cm, warstwę osaczającą 15cm po zagęszczeniu, podbudowę tłuczniową grubości 20 cm po zagęszczeniu , warstwę z mieszanki kamiennej 7 cm po zagęszczeniu, warstw wiążąca z masy mineralno-asfaltowej 4cm po zagęszczeniu i warstwę ścieralną z masy min asfaltowej 4 cm po zagęszczeniu. Spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 2%, poboczom nadać nachylenie 6%. Na tym odcinku odtworzony zostanie rów odwadniający po lewej stronie drogi. Od km 0+300 do km 0+400 jezdnia o szerokości 3,00m o przekroju daszkowym spadki porzeczne 2%, pobocza 6%, warstw konstrukcyjne jak na odcinku od 0+00 do 0+200.
Od km 0+400 do km 0+500 istniejącą podbudowa żużlowa grubości 15 cm, górna warstwa z mieszanki kamiennej grubości 8cm należy wyprofilować mieszanką kamienną 0-32 warstwą grubości 7cm po zagęszczeniu i nawierzchnia dwuwarstwowa jak na poprzednim odcinku 4 cm warstwa wiążąca i 4cm warstwa ścieralna po zagęszczeniu . Pobocza gruntowe 2x0,50m o nachyleniu 6%..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjno- Drogowego INŻDRÓG Sp. z o. o. , ul. Wrzosowa 97,, ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162549,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 168183,31
Oferta z najniższą ceną: 168183,31 / Oferta z najwyższą ceną: 244642,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości i worków foliowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leżajsk
(podkarpackie)
Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mielec
(podkarpackie)
Dostawa Produktów Spożywczych w 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świdwin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH