PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odmładzanie, ścinanie i karczowanie drzew oraz karczowanie krzewów na terenie Miasta i Gminy Serock w 2014 roku

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Serock / mazowieckie

Numer ogłoszenia

142156/2014

Opis

Serock: Odmładzanie, ścinanie i karczowanie drzew oraz karczowanie krzewów na terenie Miasta i Gminy Serock w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 142156 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114754 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock, woj. mazowieckie, tel. 22 782 75 73, faks 22 782 75 73.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odmładzanie, ścinanie i karczowanie drzew oraz karczowanie krzewów na terenie Miasta i Gminy Serock w 2014 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) odmładzanie drzew b) karczowanie drzew (z usunięciem karpy i uzupełnieniem gruntu) c) ścinanie drzew d) frezowanie karp (10 cm poniżej powierzchni terenu) e) karczowanie krzewów 2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: a) wykonanie prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zaleceniami Zamawiającego, szczególnie przy odmładzaniu drzew, b) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych prac przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującym prawem, c) zabezpieczenie sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania prac, np. podnośnika o odpowiednim zasięgu, środków transportowych, urządzeń do karczowania drzew i krzewów lub inne, d) oczyszczenie i uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach oraz naprawienie ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, e) pocięcie całości pozyskanego drewna (o średnicy powyżej 7 cm) na odcinki o długości 30 - 40 cm i przewiezienia go do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21. Drewno stanowić będzie własność Zamawiającego. f) wywóz oraz zagospodarowanie krzewów, gałęzi i karp powstałych podczas prowadzenia prac, g) potwierdzenie w karcie przekazania odpadu faktu odbioru odpadowej masy roślinnej. h) zabezpieczenie ran na drzewach, powstałych w wyniku przeprowadzonych zabiegów odmładzania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Transportowo - Usługowa Robert Młynarczyk, Łęg Starościński 104 D, 07-402 Lelis, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55522,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35316,00
Oferta z najniższą ceną: 35316,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102859,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabno
(małopolskie)
Zwiększenie bezpieczeństwa realizowane w ramach projektu pn. ADAM Aplikacje dla administracji miejskiej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czechowice-Dziedzice
(śląskie)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bychawa
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH