PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odmulenie stawu na wyrobisku po pospółce oraz rekultywacja działki poprzez założenie zieleni wraz z budową małej architektury w miejscowości Nowe...

Gmina Sokoły

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sokoły / podlaskie

Numer ogłoszenia

23461/2012

Opis

Sokoły: Odmulenie stawu na wyrobisku po pospółce oraz rekultywacja działki poprzez założenie zieleni wraz z budową małej architektury w miejscowości Nowe Racibory
Numer ogłoszenia: 23461 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 416876 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sokoły, Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły, woj. podlaskie, tel. 0-86 4763010 w. 328, faks 0-86 4763012.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odmulenie stawu na wyrobisku po pospółce oraz rekultywacja działki poprzez założenie zieleni wraz z budową małej architektury w miejscowości Nowe Racibory.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odmulenie stawu na wyrobisku po pospółce oraz rekultywacja działki poprzez założenie zieleni wraz z budową małej architektury w miejscowości Nowe Racibory.
2. Zakres prac konieczny:
- odmulenie zbiornika;
- zagospodarowanie zielenią (place i alejki);
- wykonanie elementów małej architektury (altana, wc, ławki)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- dokumentacja techniczna;
- przedmiar robót;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.24.20.00-5, 45.11.27.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest
z Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WODMEL Sp. z o.o., ul. Zambrowska 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51982,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47220,07
Oferta z najniższą ceną: 47220,07 / Oferta z najwyższą ceną: 183270,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Legnica
(dolnośląskie)
Sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, inne
Karsin
(zachodniopomorskie)
Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy ZP-100/13)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH