PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serca Roztocza. Wykonanie deptaka przy ul. A.Wachniewskiej w Zwierzyńcu oraz balustrady i posadzki...

Gmina Zwierzyniec

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zwierzyniec / lubelskie

Numer ogłoszenia

21251/2013

Opis

Zwierzyniec: Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serca Roztocza. Wykonanie deptaka przy ul. A.Wachniewskiej w Zwierzyńcu oraz balustrady i posadzki mostu przy kościele p.w. św Jana Nepomucena wZwierzyńcu.
Numer ogłoszenia: 21251 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266067 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwierzyniec, Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie, tel. 084 6872011 w. 37, faks 084 6872011.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serca Roztocza. Wykonanie deptaka przy ul. A.Wachniewskiej w Zwierzyńcu oraz balustrady i posadzki mostu przy kościele p.w. św Jana Nepomucena wZwierzyńcu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie deptaka przy ul. A. Wachniewskiej w Zwierzyńcu oraz balustrady i posadzki mostu przy kościele p.w. św Jana Nepomucena w Zwierzyńcu. Ilość i rodzaj według załączonych do SIWZ przedmiaru robót oraz projektu budowlanego. Roboty będą prowadzone w terenie objętym ochroną konserwatorską. Materiały i urządzenia wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji zadania muszą odpowiadać odpowiednim
normom technicznym i branżowym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5, 45.11.27.20-8, 45.23.32.53-7, 45.31.61.00-6, 45.31.12.00-2, 45.31.11.00-1, 45.22.11.10-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TOMGAZ Grzegorz Gęborys, ul. Wąska 121, 22-670 Bełżec, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1129548,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1139601,59
Oferta z najniższą ceną: 1139601,59 / Oferta z najwyższą ceną: 1820590,59
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sucha
(mazowieckie)
Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu aktywności lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Puławy
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH