PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ogłoszenie o licytacji

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W IŁAWIE MACIEJ GARCZYŃSKI

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-30

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Iława / pomorskie

Numer ogłoszenia

32391782

Powierzchnia

94 700 m2

Cena

1 040 667 zł

OpisOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński
prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 2A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia
21 maja 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Andersa 2 (sala 36)
odbędzie się licytacja: o godzinie 9.30 prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 0,0299 ha oraz znajdującej się na niej nieruchomości - budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 303 m2 położonej w Iławie przy ul. Mrongowiusza 7, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14177/9.
Nieruchomość stanowi własność Teresy Stachurskiej-Krygier i Andrzeja Krygier.
Cena oszacowania 352 000,00 zł, cena wywołania na drugiej licytacji 234 667,00 zł.
o godzinie 9.40
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 906/8
stanowiącej działki gruntu o powierzchni łącznej 9,47 ha zabudowane kurnikiem o powierzchni użytkowej 4 004,47 m2. Pozostała cześć gruntów stanowi użytek rolny oraz las.
Nieruchomość położona w miejscowości Rudzienice, gm. Iława
stanowi własność Teresy Stachurskiej-Krygier i Andrzeja Krygier.
Cena oszacowania 1 561 000,00 zł, cena wywołania na drugiej licytacji 1 040 667,00 zł.
o godzinie 9.55
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 4991/8
stanowiącej działki gruntu (użytki rolne) o powierzchni łącznej 14,94 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 137,2 m2, inwentarskim o pow. zabudowy 234,5 m2, stodołą o pow. zabudowy 193,5 m2 i szopą o pow. 40,4 m2.
Nieruchomość położona w miejscowości Wilczany, gm. Iława
stanowi własność Barbary Krygier-Szczecina.
Cena oszacowania 364 000,00 zł, cena wywołania na drugiej licytacji 242 667,00 zł.
o godzinie 10.10
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 9246/6
stanowiącej działki gruntu (użytki rolne i las) o powierzchni łącznej 8,63 ha zabudowane kurnikiem o powierzchni użytkowej 1 360 m2, kurnikiem z częścią mieszkalną 896 m2 (w tym mieszkalna 136 m2) oraz budynkiem garażowo-gospodarczym.
Nieruchomość położona w miejscowości Rudzienice, gm. Iława
stanowi własność Andrzeja Krygier.
Cena oszacowania 925 000,00 zł, cena wywołania na drugiej licytacji 616 667,00 zł.
o godzinie 10.25
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 949/1
stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,42 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym o powierzchni użytkowej 116,60 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 472 m2.
Nieruchomość położona w miejscowości Rudzienice, gm. Iława
stanowi własność Barbary Krygier-Szczecina.
Cena oszacowania 241 000,00 zł, cena wywołania na drugiej licytacji 160 667,00 zł.
o godzinie 10.35
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 9380/7
stanowiącej niezabudowane działki gruntu (użytki rolne i las) o powierzchni łącznej 10,19 ha. Działka nr 49/1 przylega do linii brzegowej jeziora Łabędź.
Nieruchomość położona w miejscowości Kamień Mały, gm. Iława
stanowi własność Teresy Stachurskiej-Krygier i Andrzeja Krygier.
Cena oszacowania 641 000,00 zł, cena wywołania na drugiej licytacji 427 333,00 zł.
o godzinie 10.45
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 30619/8
stanowiącej 2 niezabudowane działki gruntu (użytki rolne) o powierzchni łącznej 8,16 ha.
Nieruchomość położona w miejscowości Wola Kamieńska, gm. Iława
stanowi własność Barbary Krygier-Szczecina.
Cena oszacowania 219 000,00 zł, cena wywołania na pierwszej licytacji 164 250,00 zł.
o godzinie 10.55
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 29056/3
stanowiącej 3 niezabudowane działki gruntu (użytki rolne) o powierzchni łącznej 4,57 ha.
Nieruchomość położona w miejscowości Wola Kamieńska, gm. Iława
stanowi własność Barbary Krygier-Szczecina.
Cena oszacowania 115 000,00 zł, cena wywołania na pierwszej licytacji 86 250,00 zł.
o godzinie 11.05
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 18325/0
stanowiącej 2 niezabudowane działki gruntu (użytki rolne) o powierzchni łącznej 4,95 ha.
Nieruchomość położona w miejscowości Wola Kamieńska, gm. Iława
stanowi własność Teresy Stachurskiej-Krygier i Andrzeja Krygier.
Cena oszacowania 144 000,00 zł cena wywołania na pierwszej licytacji 108 000,00 zł.
o godzinie 11.15
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 23286/2
stanowiącej działki gruntu (użytki rolne, las, staw) o powierzchni łącznej 14,41 ha częściowo zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 376,8 m2. Budynek parterowy z poddaszem mieszkalnym.
Nieruchomość położona w miejscowości Wola Kamieńska, gm. Iława
stanowi własność Teresy Stachurskiej-Krygier i Andrzeja Krygier.
Cena oszacowania 1 481 000,00 zł, cena wywołania na pierwszej licytacji 1 110 750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 1240 1604 1111 0010 2393 1838
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przesądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję.
Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności.
Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia.
Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15.00 do 18.00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9.00 do 15.00.
32391782

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra- etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dobra
(małopolskie)
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sianów
(zachodniopomorskie)
PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOWISKACH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lutowiska
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH