PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy wędlin, konserw mięsnych i pasztetów dla aresztu Śledczego w Świdnicy

Areszt Śledczy w Świdnicy

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świdnica / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

421494/2011

Opis

Świdnica: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy wędlin, konserw mięsnych i pasztetów dla aresztu Śledczego w Świdnicy
Numer ogłoszenia: 421494 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 304693 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Świdnicy, ul. Trybunalska 16, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 854 93 00, faks 0-74 854 93 02.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: więziennictwo.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy wędlin, konserw mięsnych i pasztetów dla aresztu Śledczego w Świdnicy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PAKIET I
1. Kiełbasa biała 380 kg
2. Kiełbasa podwawelska 972 kg
3. Kiełbasa parówkowa 1296 kg
4. Kiełbasa tatrzańska 360 kg
5. Kiełbasa zielonogórska 360 kg
6.Kiełbasa zwyczajna 2160 kg
7. Kiełbasa śląska drobiowa 1536 kg
8. Kiełbasa żywiecka 360 kg
9. kiełbasa krakowska parzona 360 kg
10. Parówki cienkie 1536 kg
11. Boczek wędzony 720 kg
12. Szynka wieprzowa gotowana 240 kg
13. Kaszanka czarna 1440 kg
14. Pasztet drobiowy 1440 kg
15. Salceson włoski 1080 kg
16. Szynka tostowa 1680 kg
17. Mortadela 2160 kg
18. Polędwica drobiowa 360 kg
19. Szynka z indyka konserwowa 360 kg
20. Kiełbasa golonkowa 1440 kg
21. Kiełbasa mielonka 1680 kg
22. Kiełbasa szynkowa 360 kg
23. Pieczeń mięsna 1440 kg
24. Kiełbasa piwna 1440 kg
25. Podgardle wędzone 600 kg

PAKIET II

1. Konserwa mięsna 300 g 1440 kg
2. Pasztet drobiowy 300 g 1440 kg
3. Pasztet drobiowy 130 g 1000 kg.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wędlin
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakłady mięsne NIEBIESZCZAŃSCY Sp.j., Proszówka 32, Gryfów Śląski, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 164291,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 176257,30
Oferta z najniższą ceną: 176257,30 / Oferta z najwyższą ceną: 198389,41
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę konserw mięsnych i pasztetów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSHURT Marek Kasprzyk, ul. Korfantego 26, Częstochowa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25684,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18508,95
Oferta z najniższą ceną: 18508,95 / Oferta z najwyższą ceną: 22892,19
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łubniany
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH