PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Drzązgowo, gmina Kostrzyn

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-08

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32943176

Powierzchnia

85 000 m2

Cena

341 800 zł

Opis



ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomości położone w województwie Wielkopolskim, pow. poznańskim,
gminie Kostrzyn, obrębie DRZĄZGOWO

PO.SGZ.S.4240.750.12.2014.WKW
Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości rolne, niezabudowane położone w obrębie DRZĄZGOWO, gminie Kostrzyn oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1. działka nr 2 (ark. mapy 1) o pow. 8,5000ha (UR - 8,5000ha), w tym: ŁIV - 8,5000ha, zapisana w KW nr PO1F/00027411/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s we Wrześni .
Urząd Miejski w Kostrzynie zaświadcza, że dla terenu przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kierunek zagospodarowania przestrzennego wyznaczony dla działki nr 2w obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn", zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn nr XXX/239/2001 z dnia 03.07.2001r. z późniejszymi zmianami to: RZ - teren użytków zielonych.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31.10.2014r.
Cena nieruchomości wynosi: 341.800,00 zł
2. działka nr 58/2 (ark. mapy 1) o pow. 15,7055ha (UR - 15,6334ha), w tym: RIVa - 5,2151ha, RV - 7,8001ha, RVI - 2,6182ha, Lz-RIVa - 0,0721ha, zapisana w KW nr PO1F/00027411/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s we Wrześni .
Urząd Miejski w Kostrzynie zaświadcza, że dla terenu przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kierunek zagospodarowania przestrzennego wyznaczony dla działki nr 58/2 w obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn", zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn nr XXX/239/2001 z dnia 03.07.2001r. z późniejszymi zmianami to: tereny dolesień.
Na działce nr 58/2 zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków pod nr AZP 54-31/15 z wyznaczoną archeologiczną strefą ochrony konserwatorskiej. WWKZ nie wnosi przeciwwskazań do sprzedaży w/w działki z zastrzeżeniem, iż nieruchomość powinna być użytkowana rolniczo a wszelkie zmiany sposobu przekształcenia z celów rolnych na cele inwestycyjne wiązać się będą z koniecznością uzgodnienia z właściwym terytorialnie Konserwatorem Zabytków.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31.10.2014r.
Cena nieruchomości wynosi: 647.800,00 zł
3. działka nr 58/4 (ark. mapy 1) o pow. 4,4924ha (UR - 4,4671ha), w tym: RIVa - 3,4655ha, RV - 1,0016ha, Lz-RIVa - 0,0253ha, zapisana w KW nr PO1F/00032573/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s we Wrześni .
Urząd Miejski w Kostrzynie zaświadcza, że dla terenu przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kierunek zagospodarowania przestrzennego wyznaczony dla działki nr 58/4 w obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn", zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn nr XXX/239/2001 z dnia 03.07.2001r. z późniejszymi zmianami to: tereny dolesień.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31.10.2014r.
Cena nieruchomości wynosi: 222.400,00 zł
4. działka nr 61 (ark. mapy 1) o pow. 18,2500ha (UR - 18,2500ha), w tym: RIIIb - 4,9200ha, RIVa - 2,8400ha, RV - 10,4900ha, zapisana w KW nr PO1F/00027411/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s we Wrześni .
Urząd Miejski w Kostrzynie zaświadcza, że dla terenu przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kierunek zagospodarowania przestrzennego wyznaczony dla działki nr 61 w obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn", zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn nr XXX/239/2001 z dnia 03.07.2001r. z późniejszymi zmianami to: tereny dolesień, RP - teren gospodarki rolnej.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31.10.2014r.
Cena nieruchomości wynosi: 752.800,00 zł
Ceny sprzedaży zawierają koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Nieruchomości podlegają sprzedaży na zasadzie bezprzetargowej w trybie pierwszeństwa na rzecz byłego właściciela lub jego spadkobierców, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z dnia 30.10.2012r. Nr 0, poz. 1187).
Pełny tekst wykazu będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, właściwym terytorialnie sołectwie oraz właściwej miejscowo izbie rolniczej i na stronie internetowej www.anr.gov.plna okres od dnia 08.10.2014r. do dnia 22.10.2014r..
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu, ul. Fredry 12, tel. 61 85 60 654.
32943176

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZP23/2012 Przełączenie systemów wspomagających obsługę zgłoszeń ratownictwa medycznego w związku z przeniesieniem dyspozytorni...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drodze wojewódzkiej nr 442 na obszarze działania RDW w Koninie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH