PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Pomarzanowice, gmina Pobiedziska

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-08

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32943402

Powierzchnia

42 600 m2

Cena

201 400 zł

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomości położone w województwie Wielkopolskim, pow. poznańskim,
gminie Pobiedziska, obrębie POMARZANOWICE
PO.SGZ.S.4240.1397.4.2014.WKW
Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości rolne, niezabudowane położone w obrębie POMARZANOWICE, gminie Pobiedziska, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1. kompleks o łącznej pow. 4,2600ha (UR - 8,5000ha), w tym: RIVa - 2,6900ha, RV - 1,5079ha, W - 0,0621ha, w skład którego wchodzą działki nr 28/1 (ark. mapy 1) o pow. 2,7251ha, nr 28/2 (ark. mapy 1) o pow. 0,0449ha, nr 29/1 (ark. mapy 1) o pow. 1,4728ha i nr 29/2 (ark. mapy 1) o pow. 0,0172ha, zapisane w KW nr PO1G/00077502/4 i w KW nr PO1G/00028614/4 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie .
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska zaświadcza, że dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska" (zatwierdzone dnia 24.02.2011r. Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr V/40/2011) przewiduje: działki nr 28/1, 28/2, 29/1 i 29/2 przeznaczyć w części pod strefę II rolno - przyrodniczą (tereny użytkowane rolniczo, ciągi ekologiczne), w części pod strefę III przyrodniczą (zieleń).
Cena nieruchomości wynosi: 201.400,00 zł
2. kompleks o łącznej pow. 22,7500ha (UR - 8,5000ha), w tym: RIIIa - 2,2600ha, RIVa - 14,0800ha, RV - 1,8400ha, ŁIII - 4,2590ha, W - 0,3110ha, w skład którego wchodzą działki nr 30 (ark. mapy 1) o pow. 0,1800ha, nr 31/1 (ark. mapy 1) o pow. 22,3177ha i nr 31/2 (ark. mapy 1) o pow. 0,2523ha, zapisane w KW nr PO1G/00077502/4 i w KW nr PO1G/00028614/4 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie .
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska zaświadcza, że dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska" (zatwierdzone dnia 24.02.2011r. Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr V/40/2011) przewiduje: działkę nr 30 przeznaczyć w części pod strefę II rolno - przyrodniczą (tereny użytkowane rolniczo, ciągi ekologiczne), w części pod strefę III przyrodniczą (zieleń); działkę nr 31/1 przeznaczyć w części pod strefę II rolno - przyrodniczą (tereny użytkowane rolniczo, ciągi ekologiczne), w części pod strefę III przyrodniczą (zieleń); działkę nr 31/2 przeznaczyć pod strefę III przyrodniczą (zieleń), na której znajdują się wody.
Przez teren przedmiotowej nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN.
Na działce nr 31/1 zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków z wyznaczoną archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej. WWKZ nie wnosi przeciwwskazań do sprzedaży w/w działki z zastrzeżeniem, iż podczas wszelkich inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, a wymagających prac ziemnych konieczne będzie przeprowadzenie badań archeologicznych, na które trzeba będzie uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Cena nieruchomości wynosi: 1.087.900,00 zł
3. nieruchomość o łącznej pow. 10,4300ha, w tym: LsIII - 8,9600ha, N - 1,1400ha, W - 0,1000ha, dr - 0,2300ha, w skład którego wchodzą działki nr 50 (ark. mapy 2) o pow. 0,2300ha, nr 51 (ark. mapy 2) o pow. 6,3300ha, nr 53 (ark. mapy 2) o pow. 2,0700ha i nr 55 (ark. mapy 2) o pow. 1,8000ha, zapisane w KW nr PO1G/00028614/4 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie .
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska zaświadcza, że dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska" (zatwierdzone dnia 24.02.2011r. Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr V/40/2011) przewiduje: działkę nr 50 przeznaczyć pod strefę III przyrodniczą (lasy, zieleń); działkę nr 51 przeznaczyć w części pod strefę III przyrodniczą (lasy, zieleń), w części pod wody; działkę nr 53 przeznaczyć pod strefę III przyrodniczą (lasy); działkę nr 55 przeznaczyć pod strefę III przyrodniczą (lasy), na działce znajduje się strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego.
Na działce nr 51 zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne Pomarzanowice stan. 13, AZP 50-31/35 stanowiące pozostałości pradziejowego cmentarzyska. Biorąc pod uwagę charakter stanowiska archeologicznego oraz jego niewątpliwą wartość naukowa WWKZ planuje wpisać je do rejestru zabytków. WWKZ nie wnosi sprzeciwu do sprzedaży w/w działki, z zastrzeżeniem, iż na terenie działki dopuszcza się tylko użytkowanie rolnicze.
Cena nieruchomości wynosi: 617.000,00 zł
w tym wartość drzewostanu: 378.700,00 zł
Ceny sprzedaży zawierają koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Nieruchomości podlegają sprzedaży na zasadzie bezprzetargowej w trybie pierwszeństwa na rzecz byłego właściciela lub jego spadkobierców, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z dnia 30.10.2012r. Nr 0, poz. 1187).
Pełny tekst wykazu będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, właściwym terytorialnie sołectwie oraz właściwej miejscowo izbie rolniczej i na stronie internetowej www.anr.gov.plna okres od dnia 08.10.2014r. do dnia 22.10.2014r..
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu, ul. Fredry 12, tel. 61 85 60 654.
32943402

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup, dostawa , montaż i uruchomienie z podziałem na 5 ( pięć ) zadań sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Wojewódzkiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jelenia Góra
(dolnośląskie)
Przebudowa dróg leśnych nr 17 i 7
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Oleszyce
(podkarpackie)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - lokal użytkowy.
Nieruchomości, lokale, przetarg
Gliwice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH