PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Stary Folwark, gmina Miedzichowo

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-17

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

33010821

Powierzchnia

103 000 m2

Cena

158 100 zł

OpisPO.SGZ.S.4240.1599.23.2014.JH
ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości
wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
pochodzące ze zlikwidowanego Poznańskiego Przedsiębiorstwa
Produkcji Leśnej "Las" w Jastrzębsku Starym
woj. wielkopolskie
Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości położone w obrębie Stary Folwark, gm . Miedzichowo, oznaczone jako:
1. nr 81 o pow. 10,3000 ha, w klasie użytków: RV - 7,3100 ha, W-RV - 0,0700 ha, RVI - 2,8400 ha, LsV - 0,0800 ha dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.- IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Tomyślu prowadzi KW nr PO1N/00025641/8
Cena nieruchomości wynosi - 158.100,00 zł.
Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzichowo dla ww. działki. W obowiązującej zmianie do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzichowo uchwalonej Uchwałą Nr XXIX/187/2013 z dnia 30.10.2013 r. ww. działka oznaczona jest w części jako tereny rolnicze, a w części jako las. Ww. nieruchomość znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu I Międzyrzecz - Trzciel.
2. nr 82 o pow. 5,9200 ha, w klasie użytków: RV - 3,9700 ha, W-RV - 0,1400 ha, RVI- 1,4900 ha, PsV - 0,0400 ha, N - 0,2800 ha dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.- IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Tomyślu prowadzi KW nr PO1N/00025641/8
Cena nieruchomości wynosi - 102.500,00 zł.
Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzichowo dla ww. działki. W obowiązującej zmianie do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzichowo uchwalonej Uchwałą Nr XXIX/187/2013 z dnia 30.10.2013 r. ww. działka oznaczona jest jako tereny rolnicze. Ww. nieruchomość znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu I Międzyrzecz - Trzciel.
3. nr 85 o pow. 5,1600 ha, w klasie użytków: ŁIV - 3,3100 ha, ŁV - 0,0200 ha, W-ŁV - 0,0300 ha, LsV - 1,4000 ha, Lz - 0,4000 ha dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.- IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Tomyślu prowadzi KW nr PO1N/00025641/8
Cena nieruchomości wynosi - 87.000,00 zł.
Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzichowo dla ww. działki. W obowiązującej zmianie do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzichowo uchwalonej Uchwałą Nr XXIX/187/2013 z dnia 30.10.2013 r. ww. działka oznaczona jest w części jako las, a w części jako łąki i pastwiska. Ww. nieruchomość znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu I Międzyrzecz - Trzciel.
Na wniosek Nabywcy, o ile nie posiada on zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji, istnieje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty, przy czym przed zawarciem umowy sprzedaży należy wpłacić co najmniej 10% ceny. Pozostała należność może zostać rozłożona na raty. Okres spłaty należności nie może jednak przekroczyć 15 lat, licząc od daty zawarcia umowy. Rozłożenie ceny sprzedaży na raty warunkowane jest m. in. złożeniem wiarygodnych zabezpieczeń.
Powyższy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach : ANR OT w Poznaniu, Urzędzie Miasta i Gminy Miedzichowo, w sołectwie Stary Folwark, we właściwej miejscowo izbie rolniczej, oraz opublikowany w Gazecie Wyborczej i na stronie internetowej ANR OT Poznań www.anr.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, 61 - 701 Poznań, ul. Fredry 12, tel. 61 8 560 658, FAX 61 8 560 612
33010821

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących...
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Łódź
(łódzkie)
Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Środa wielkopolska
(wielkopolskie)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny - Czarna w km 2+057 - 3+960
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dębica
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH