PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wilcza Kłoda, gmina Wierzbinek

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-24

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wilcza kłoda, gmina wierzbinek / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32383929

Powierzchnia

33 200 m2

Cena

124 250 zł

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości
wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
a pochodzące z byłego pfz, gm. Wierzbinek
woj. wielkopolskie.
Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako:
obręb Wilcza Kłoda
1. działka nr 161/3 o pow. 3,3200 ha, w klasie użytków: grunty orne w kl. V - 0,4000 ha, w kl. VI- 2,5000 ha, pastwiska w kl. IV - 0,4200 ha, KW KN1K/00019122/8 Cena nieruchomości 124.250,00 zł.
obręb Synogać
2. działka nr 114 o pow. 1,5600 ha, w klasie użytków: grunty orne w kl. VI - 1,3700 ha, pastwisko w kl. V- 0,1900 ha KN1K/00024778/9 Cena nieruchomości 16.050,00 zł.
obręb Obory
3. działka nr 157 o pow. 0,2500 ha, w klasie użytków: łąki w kl. VI - 0,0600 ha, nieużytki- 0,1900 ha, KN1K/00024778/9 Cena nieruchomości i 6.450,00 zł.
obręb Pamiątka
4. działka nr 68/3 o pow. 1,7200 ha, w klasie użytków: grunty orne w kl. VI - 1,7200 ha, KN1K/00015841/6
Cena nieruchomości 49.250,00 zł.
Dla ww. nieruchomości prowadzone są KW przez Sąd Rejonowy w Kole
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbinek przedmiotowe działki znajdują się na obszarze określonym jako:
- obręb Wilcza Kłoda , działka nr 161/3 - w części teren upraw polowych, ekologiczny system wodno- łąkowy oraz w części tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem działalności gospodarczej. Działka w granicach chronionego krajobrazu, terenu górniczego o/Tomisławice, w strefie zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych- podczas inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu istnieje obowiązek przeprowadzenia w oznaczonej strefie badań archeologicznych pod nadzorem WWKZ.
- obręb Synogać działka nr 114 - tereny dolesień. Działka w granicach chronionego krajobrazu, terenu górniczego o/Tomisławice, część w strefie zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych- podczas inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu istnieje obowiązek przeprowadzenia w oznaczonej strefie badań archeologicznych pod nadzorem WWKZ.
- obręb Obory, działka nr 157- teren upraw polowych Działka w granicach chronionego krajobrazu, terenu górniczego o/Tomisławice,
- obręb Pamiątka , działki nr 68/3 - w części teren upraw polowych, oraz w części tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem działalności gospodarczej. Działka w granicach chronionego krajobrazu, terenu górniczego o/Tomisławice,
Wykaz w pełnej treści będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach : ANR OT w Poznaniu, ANR OT ZSGZ w Koninie - Malińcu, UG Wierzbinek właściwych terytorialnie Izbie Rolniczej i sołectwach oraz opublikowane na stronie internetowej ANR OT Poznań www.anr.gov.pl
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie ANR OT Poznań - Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Koninie - Malińcu, ul. Gospodarcza 7 tel./fax (063) 242-41-21 lub 243-76-91.
32383929

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej w roku 2013.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zubrzyca Górna
(małopolskie)
Dostawa mobilnej stacji monitoringu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Główczyce
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH