PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Szczuczyn, gmina Szamotuły

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-18

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, przetarg, dzierżawa

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32648514

Powierzchnia

70 071 m2

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do wiadomości, że zamierza wydzierżawić
nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
pochodzące ze zlikwidowanego PPGR w Gałowie, woj. wielkopolskie (b. poznańskie)
Przedmiotem dzierżawy będą niezabudowane nieruchomości rolne położone w obrębie Szczuczyn, gm. Szamotuły (ark. nr 1), oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1. działki nr 235, 236, 238, 239 o powierzchni łącznej 13,2000 ha, w tym: RIIIa - 0,2600 ha, RIIIb - 10,7200 ha, RIVa - 2,1600 ha, W - 0,0600 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
"W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 148,00 dt pszenicy.
2. działka nr 243 o powierzchni 3,8400 ha, w tym: RIVa - 3,8400 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
"W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 33,00 dt pszenicy.
3. działka nr część I 241 o powierzchni 7,1217 ha, w tym: RIIIb - 5,3986 ha, RIVa - 1,7231 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
" W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 74,00 dt pszenicy
4. działka nr część II 241 i nr 240 o powierzchni łącznej 11,5198 ha, w tym: RIIIb - 0,4037 ha, RIVa - 8,8805 ha, RVI - 2,2356 ha
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
" W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 83,00 dt pszenicy.
5. działka nr część III 241 o powierzchni 10,0778 ha, w tym: RIVa - 7,0231 ha, RVI - 3,0547 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
" W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 60,00 dt pszenicy.
6. działka nr część I 244 o powierzchni 11,6474 ha, w tym: RIIIb - 2,0571 ha, RIVa - 9,5903 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
" W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 110,00 dt pszenicy
7. działka nr część II 244 o powierzchni 12,1487 ha, w tym: RIIIb - 3,9790 ha, RIVa - 8,1697 ha
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
"W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 120,00 dt pszenicy
8. działka nr część I 246 o powierzchni 10,4885 ha, w tym: RIIIb - 1,6961 ha, RIVa - 8,7924 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
"W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 100,00 dt pszenicy.
9. działka nr część II 246 o powierzchni 10,1216 ha, w tym: RIIIb - 0,0260 ha, RIVa - 10,0956 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
"W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 95,00 dt pszenicy.
10. działka nr część I 250 o powierzchni 7,3258 ha, w tym: RIVa - 5,8854 ha, RVI - 1,4404 ha
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
"W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 53,00 dt pszenicy.
11. działka nr część II 250 o powierzchni 7,4321 ha, w tym: RIIIb - 1,9953 ha, RIVa - 4,5697 ha, RVI - 0,8671 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
"W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 65,00 dt pszenicy.
12. działka nr część III 250 o powierzchni 7,5050 ha, w tym: RIIIb - 3,3075 ha, RIVa - 4,1975 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
"W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 75,00 dt pszenicy.
13. działka nr część IV 250 i nr 249 o powierzchni łącznej 9,3647 ha, w tym: RIIIb - 3,7789 ha, RIVa - 5,5058 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
"W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 91,00 dt pszenicy
14. działka nr część I 252 o powierzchni 7,0071 ha, w tym: RIVa - 5,0825 ha, RVI - 1,9246 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
"W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 45,00 dt pszenicy.
15. działka nr część II 252 o powierzchni 7,8100 ha, w tym: RIVa - 4,5052 ha, RVI - 3,3048 ha.
Nieruchomość zapisana jest w KW nr TIK1DR, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
"W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Szamotułach Nr XIV/117/1999 z dnia 29.11.1999r. dla działek został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: " tereny upraw polowych z zakazem zabudowy i ograniczeniami dla podziałów".
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne.Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 40,00 dt pszenicy.
Termin, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy, warunkach przetargu oraz warunkach dzierżawy ( w tym postanowień projektu dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść wykazu o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00-14.00, w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu, ul. Fredry 12, pokój 408, tel. 061 85 60 686
Wykaz w pełnej treści będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, UMiG Szamotuły, we właściwym terytorialnie sołectwie i Izbie Rolniczej oraz opublikowany na stronie internetowej ANR www.anr.gov.pl
32648514

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach, i ulicach administrowanych przez ZDM w Koszalinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Wymiana pokrycia dachowego budynków gimnazjum w Biskupcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Biskupiec
(warmińsko-mazurskie)
Świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego i osobowego dla Morskiego Instytutu Rybackiego-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH