PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości zajętych w związku z realizacją zadania: Usuwanie szkód powodziowych - doprowadzenie do...

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Oświęcim / małopolskie

Numer ogłoszenia

378826/2011

Opis

Oświęcim: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości zajętych w związku z realizacją zadania: Usuwanie szkód powodziowych - doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000-0+540
Numer ogłoszenia: 378826 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 353614 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim, ul. Strzelecka 10, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8431941, faks 033 8431941.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości zajętych w związku z realizacją zadania: Usuwanie szkód powodziowych - doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000-0+540.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu operatu geodezyjnego do wykupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zajętych pod wykonane obwałowanie pn.: Usuwanie szkód powodziowych - doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000-0+540 w miejscowości Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski w ilości niezbędnej do uzyskania ostatecznych decyzji zatwierdzających podział..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9, 71.35.43.00-7, 71.35.40.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Geodezyjne BIS s.c., ul. Krakowska 130, 34-120 Andrychów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30750,00
Oferta z najniższą ceną: 30750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30750,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie projektu chodnika wzdłuż ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Pionierów do ul. Sinych Mgieł wraz z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Dostawa sprzętu kwaterunkowego i AGD
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH