PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN. 1. BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 2022P - LEŚNICTWO PRZECHLEWKO, 2. BUDOWA...

Nadleśnictwo Niedźwiady

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Przechlewo / inne

Numer ogłoszenia

137190/2013

Opis

Przechlewo: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.
1. BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 2022P - LEŚNICTWO PRZECHLEWKO,
2. BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 3072P - LEŚNICTWA GŁUSZEC, RUDKA, BIELSKO
Numer ogłoszenia: 137190 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52552 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Niedźwiady, ul. Dworcowa 50, 77-320 Przechlewo, woj. , tel. 059 8334371, faks 059 8334472.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.
1. BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 2022P - LEŚNICTWO PRZECHLEWKO,
2. BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 3072P - LEŚNICTWA GŁUSZEC, RUDKA, BIELSKO.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części - dwa następujące zadania
ZADANIE NR 1 BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 2022P - LEŚNICTWO PRZECHLEWKO
Zakres zamówienia obejmuje
Uzyskanie pozwoleń i decyzji:
a. decyzji - pozwolenie na budowę;
b. decyzji o warunkach zabudowy;
c. decyzji środowiskowej (jeżeli wystąpi obowiązek) wydanie decyzji wymaga:
- opinii, uzgodnienia z RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska);
- zasięgnięcia opinii właściwych organów PIS (Państwowa Inspekcja Sanitarna
Opracowanie dokumentacji projektowej składa się z
a) projektu budowlanego / w tym mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych;
b) projektu wykonawczego;
c) kosztorysu inwestorskiego;
d) kosztorysu nakładczego;
e) przedmiaru robót;
f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Projekt należy uzgodnić z
a) Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku - Wydział Infrastruktury
i Zamówień Publicznych;
b) z Zarządcą Drogi Powiatowej;
c) z Zarządcą Drogi Gminnej;
d) Telekomunikacją Polską S.A (jeżeli podczas prac wystąpi obowiązek);
e) Zakładem Energetycznym (jeżeli podczas prac wystąpi obowiązek);
f) Spółkami Wodnymi (jeżeli podczas prac wystąpi obowiązek
Wytyczenie geodezyjne przebiegu drogi w terenie
Przeznaczenie gospodarcze drogi
a. dojazd pożarowy;
b. droga wywozowa
ZADANIE NR 2 BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 3072P - LEŚNICTWA GŁUSZEC, RUDKA, BIELSKO
Zakres zamówienia obejmuje
Uzyskanie pozwoleń i decyzji:
a. decyzji - pozwolenie na budowę;
b. decyzji - pozwolenie wodnoprawne tam gdzie zachodzi konieczność jej uzyskania;
c. decyzji o warunkach zabudowy;
d. decyzji środowiskowej wydanie decyzji wymaga:
- opinii, uzgodnienia z RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska);
- zasięgnięcia opinii właściwych organów PIS (Państwowa Inspekcja Sanitarna
Opracowanie dokumentacji projektowej składa się z
a. projektu budowlanego w tym mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych;
b. projektu wykonawczego;
c. kosztorysu inwestorskiego;
d. kosztorysu nakładczego;
e. przedmiaru robót;
f. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
g. operatów wodno-prawnych tam gdzie zachodzi konieczność ich opracowania
Projekt należy uzgodnić z
a. Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku - Wydział Infrastruktury
i Zamówień Publicznych;
b. z Zarządcą Drogi Krajowej;
c. z Zarządcą Drogi Gminnej;
d. Telekomunikacją Polską S.A;
e. Zakładem Energetycznym;
f. Spółkami Wodnymi
Wytyczenie geodezyjne przebiegu drogi w terenie
Przeznaczenie gospodarcze drogi
a. dojazd pożarowy;
b. droga wywozowa.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: ZADANIE NR 1 BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 2022P - LEŚNICTWO PRZECHLEWKO
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
Michał Fijałkowski, os. Rzepnica, ul. B. Chrobrego 12, 77-100 Bytów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13038,00
Oferta z najniższą ceną: 13038,00 / Oferta z najwyższą ceną: 154684,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Druk i dostawa książek oraz czasopism o tematyce teologicznej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości w postaci działki gruntowej zabudowanej domem murowanym, jednorodzinnym z poddaszem użytkowym,...
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Radzyń podlaski
(lubelskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH