PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji parku Jakubowo w Olsztynie

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

95824/2014

Opis

Olsztyn: Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji parku Jakubowo w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 95824 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57554 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 544 31 00, faks 89 544 31 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji parku Jakubowo w Olsztynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, służącej do opisu przedmiotów zamówienia na wykonanie rewitalizacji Parku Jakubowo w Olsztynie. Przedsięwzięcie polega na rewitalizacji terenu parku miejskiego z jednoczesnym wzbogaceniem programu i dostosowaniem do współczesnych potrzeb w minimalny spo?sób naruszający historyczne ukształtowanie. Dokumentacja obejmować będzie inwentaryzację i projekt zieleni, przebudowę i remont instalacji oświetleniowej oraz zaprojektowanie układu drogowego. Zakres zamówienia obejmuje następujące etapy: 1) etap I - projekt drogowy i oświetlenia oraz inwentaryzacja zieleni, 2) etap II - projekt nasadzeń.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.24.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o., Ul. Ciołka 16 lok. 230, 01-443 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 68880,00
Oferta z najniższą ceną: 68880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128618,64
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków różnych- uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sanok
(podkarpackie)
Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Świebodzin
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świebodzin
(lubuskie)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG Olkusz.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH