PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa materiałów informacyjnych oraz produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu...

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

88457/2013

Opis

Kraków: Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa materiałów informacyjnych oraz produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Numer ogłoszenia: 88457 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143098 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4227110, faks 012 4229785.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa materiałów informacyjnych oraz produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa materiałów informacyjnych oraz produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 22.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: finansowanie ze środków: Grantu Eures, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych oraz projektu Podmiotowe finansowanie kształcenia.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Drukarnia ARTPRESS.pl Artur Freyer, ul. Pod Sikornikiem 17, 30-216 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99883,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 76717,00
Oferta z najniższą ceną: 76717,00 / Oferta z najwyższą ceną: 161261,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż dygestorium (wyciągu chemicznego) dla Pracowni Analizy DNA Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Miłków
(dolnośląskie)
Dostawy warzyw i owoców
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Tarnów
(małopolskie)
DZPIE/015/2014 - Sukcesywne dostawy ciekłego azotu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH