PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z podziałem na części

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

133841/2014

Opis

Toruń: Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z podziałem na części
Numer ogłoszenia: 133841 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101195 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 62 18 248, faks 56 62 18 455.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z podziałem na części.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z podziałem na części, wskazanych w SIWZ i w Szczegółowych Opisach Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiących załączniki nr 3A, 3B, 3C, 3D do SIWZ oraz we wzorach umowy, stanowiących załączniki nr 4A, 4B, 4C, 4D do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 4   Nazwa: Pakiet D - dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (część IV)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Karolina Osierda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ACME Karolina Osierda, ul. Łąkowa 18, 43-332 Pisarzowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 51190,00
Oferta z najniższą ceną: 51190,00 / Oferta z najwyższą ceną: 51190,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet B - zaprojektowanie sposobu oznakowania, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oznakowanych materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Zdolni na start - IV edycja (część II)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Karolina Osierda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ACME Karolina Osierda, ul. Łąkowa 18, 43-332 Pisarzowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29268,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32760,00
Oferta z najniższą ceną: 32760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32760,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Radomsku przy ul. Kołłątaja 12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Radomsko
(łódzkie)
ZAKUP i DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO i OLEJU OPAŁOWEGO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Roboty remontowe konstrukcji galerii nawęglania.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koluszki
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH