PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie oceny technicznej w zakresie stanu technicznego progu betonowego z ujęciem wody zlokalizowanego w km 3+600 potoku Łękawka. w m. Żywiec.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

473690/2013

Opis

Kraków: Opracowanie oceny technicznej w zakresie stanu technicznego progu betonowego z ujęciem wody zlokalizowanego w km 3+600 potoku Łękawka. w m. Żywiec.
Numer ogłoszenia: 473690 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 432220 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6284106, faks (012) 4232153.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie oceny technicznej w zakresie stanu technicznego progu betonowego z ujęciem wody zlokalizowanego w km 3+600 potoku Łękawka. w m. Żywiec..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie oceny technicznej w zakresie stanu technicznego progu betonowego z ujęciem wody zlokalizowanego w km 3+600 potoku Łękawka. w m. Żywiec..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ŚRODOWISKO Bartłomiej Szendoł, ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13900,00
Oferta z najniższą ceną: 13900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15444,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
znak sprawy: AEZ/S-025/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B i kursu operatora kombajnów zbożowych dla uczniów szkól...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie w formie gorących posiłków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wiązowna
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH