PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji Zadanie nr 1: opracowanie 165 projektów Zadanie nr 2:...

Gmina Boguchwała

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Boguchwała / podkarpackie

Numer ogłoszenia

52180/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 52180 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 46218 - 2012 data 15.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Boguchwała, ul. Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie, tel. 017 8755201, fax. 017 8755209.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 330 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy, w tym również decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z terenu gminy Boguchwała. Zadanie 1: Opracowanie 165 projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na wniosek inwestora dla terenów położonych na terenie Gminy Boguchwała. Zadanie 2: Opracowanie 165 projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na wniosek inwestora dla terenów położonych na terenie Gminy Boguchwała. Zawartość opracowania dla zadania nr 1 Zakres prac obejmuje opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na wniosek inwestora. W ramach kompleksowego projektu ww. decyzji Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty i opracowania: 1) analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, 2) analizę stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, 3) załącznik graficzny do ww. analiz, 4) wyniki analizy stanowiące zał. do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z zał. graficznym sporządzonym na kopii mapy zasadniczej w stosownej skali, 5) projekt decyzji o warunkach zabudowy lub projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 6) załącznik graficzny do ww. projektu decyzji sporządzony na mapie w stosownej skali, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zawartość opracowania dla zadania nr 2 jest taka sama jak dla zadania nr 1. Uwaga: Jeden Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na jedno zadanie: zadanie nr 1 lub zadanie nr 2. Oferta powinna obejmować realizację całości zamówienia określonego w zadaniu nr 1 albo nr 2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty tylko na realizację jednego rodzaju decyzji. W ofercie należy wycenić realizację projektu decyzji zawierającego wszystkie dokumenty i opracowania określone w rozdziale II niniejszej specyfikacji. Zgodnie z Ustawą z dnia 27-03-2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zm) z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust.4 sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. Osoba uprawniona opracuje każdy projekt decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z analizą pisemną i załącznikami graficznymi do projektu decyzji i do analizy w dwóch egzemplarzach. Wynagrodzenie ustalone za wykonanie projektu decyzji wraz z analizą i załącznikami obejmuje także , w przypadku stwierdzenia uchybień w w/w opracowaniach przez organ odwoławczy - sporządzenie dokumentacji od nowa poprawnie . Czas na realizację zamówienia od dnia przekazania przez Zamawiającego zlecenia do dnia dostarczenia przez Wykonawcę gotowego projektu wynosi 14 dni dla decyzji warunkach zabudowy i 7 dni dla decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Przekazanie zleceń będzie następowało w siedzibie Zamawiającego w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 330 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy, w tym również decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z terenu gminy Boguchwała. Zadanie 1: Opracowanie 165 projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na wniosek inwestora dla terenów położonych na terenie Gminy Boguchwała. Zadanie 2: Opracowanie 165 projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na wniosek inwestora dla terenów położonych na terenie Gminy Boguchwała. Zawartość opracowania dla zadania nr 1 Zakres prac obejmuje opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na wniosek inwestora. W ramach kompleksowego projektu ww. decyzji Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty i opracowania: 1) analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, 2) analizę stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, 3) załącznik graficzny do ww. analiz, 4) wyniki analizy stanowiące zał. do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z zał. graficznym sporządzonym na kopii mapy zasadniczej w stosownej skali, 5) projekt decyzji o warunkach zabudowy lub projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 6) załącznik graficzny do ww. projektu decyzji sporządzony na mapie w stosownej skali, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zawartość opracowania dla zadania nr 2 jest taka sama jak dla zadania nr 1. Uwaga: Jeden Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na jedno zadanie: zadanie nr 1 lub zadanie nr 2. Oferta powinna obejmować realizację całości zamówienia określonego w zadaniu nr 1 albo nr 2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty tylko na realizację jednego rodzaju decyzji. W ofercie należy wycenić realizację projektu decyzji zawierającego wszystkie dokumenty i opracowania określone w rozdziale II niniejszej specyfikacji. Zgodnie z Ustawą z dnia 27-03-2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zm) z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust.4 sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. Osoba uprawniona opracuje każdy projekt decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z analizą pisemną i załącznikami graficznymi do projektu decyzji i do analizy w dwóch egzemplarzach. Wynagrodzenie ustalone za wykonanie projektu decyzji wraz z analizą i załącznikami obejmuje także , w przypadku stwierdzenia uchybień w w/w opracowaniach przez organ odwoławczy - sporządzenie dokumentacji od nowa poprawnie .
Czas na realizację zamówienia od dnia przekazania przez Zamawiającego zlecenia do dnia dostarczenia przez Wykonawcę gotowego projektu wynosi 10 dni kalendarzowych dla decyzji o warunkach zabudowy i 7 dni kalendarzowych dla decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Przekazanie zleceń będzie następowało w siedzibie Zamawiającego jeden raz w tygodniu a w razie potrzeby częściej.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi restauracyjne świadczone na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w roku 2012.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Remont pomieszczeń Działu Zamówień Publicznych i Sekcji Majątkowej w budynku Collegium Maius przy ul. Fredry 10 w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Wykaz lokalu położonego w Warszawie przy ul. Brygady Pościgowej
Nieruchomości, lokale, inne
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH