PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie modernizacji i remontu strychu w celu dostosowania pomieszczenia na cele biurowe w budynku...

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

23705/2012

Opis

Wrocław: Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie modernizacji i remontu strychu w celu dostosowania pomieszczenia na cele biurowe w budynku administracyjno-warsztatowym przy ul. Krakowskiej 7 w Jeleniej Górze na potrzeby Sekcji Przewozów Pasażerskich
Numer ogłoszenia: 23705 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277039 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych, ul. Małachowskiego 9, 50-084 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 717 14 00, faks 71 717 55 09.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: transport kolejowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie modernizacji i remontu strychu w celu dostosowania pomieszczenia na cele biurowe w budynku administracyjno-warsztatowym przy ul. Krakowskiej 7 w Jeleniej Górze na potrzeby Sekcji Przewozów Pasażerskich.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest - wykonanie projektu budowlanego na wykonanie modernizacji i remontu strychu w celu dostosowania pomieszczenia na cele socjalno-biurowe w budynku administracyjno-warsztatowym przy ul. Krakowskiej 7 w Jeleniej Górze na potrzeby Sekcji Przewozów Pasażerskich.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
a) wykonanie dokumentacji technicznej (architektoniczno-budowlanej) wszystkich branż w tym materiałów przygotowawczych tj. - mapa do celów projektowych,
b) część opisową i graficzną zawierającą rzut i przekrój kondygnacji, elewacje uwzględniające w części dachowej montaż stolarki okiennej - wszystkie rysunki niezbędne do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, a także uwzględniające montaż sieci instalacji wewnętrznych (wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznej),
c) ocenę stanu technicznego: ocenę stanu technicznego budynku, w szczególności części, konstrukcyjnych (również w miejscach niewidocznych zakrytych),ocenę stanu izolacji, pokryć i zabezpieczeń przeciwwilgociowych, ocenę stanu technicznego instalacji wewnętrznych, ocenę stanu bezpieczeństwa przeciw pożarowego,

3. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji (programu funkcjonalno-użytkowego) adaptacji pomieszczenia strychu na cele biurowe. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szacunkowe koszty prac dla poszczególnych branż, wynikające
z opracowanej koncepcji, z uwzględnieniem zmian żądanych przez Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.24.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane i Rewaloryzacji Zabytków RENBUD, ul. Górecka 13, 54-059 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31365,00
Oferta z najniższą ceną: 17835,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32595,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ropczyce
(podkarpackie)
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14 wg PBW-Etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Chorzów
(śląskie)
Dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH