PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G...

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Puck / pomorskie

Numer ogłoszenia

122136/2012

Opis

Puck: Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce - skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni o długości około 2,5 km
Numer ogłoszenia: 122136 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91826 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce - skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni o długości około 2,5 km.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce - skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni o długości około 2,5 km, uzyskanie podkładów mapowych z uzbrojeniem i klauzula (do celów projektowych), przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego, przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji nawierzchni jezdni, dojazdów, przepustów, ogrodzeń, przeprowadzenie badań geotechnicznych i laboratoryjnych istniejącej nawierzchni zgodnie z zaleceniami instrukcji podłoża gruntowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Projektów Drogowych, Piotr Kania, ul. Reymonta 3, 84-217 Kamień, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159515,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 158670,00
Oferta z najniższą ceną: 158670,00 / Oferta z najwyższą ceną: 220889,55
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH