PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie przeglądów dróg publicznych w obszarze Miasta Łodzi

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

137664/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 137664 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92523 - 2012 data 24.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, fax. 42 638-49-58.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunek jednakowy w przypadku składania oferty na jedną lub dwie części. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).
W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia.

Warunek jednakowy w przypadku składania oferty na jedną lub dwie części.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój 208 (Biuro Podawcze)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój 208 (Biuro Podawcze)..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Warszawa
(mazowieckie)
WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH (TEREN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W GARWOLINIE)...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wola Rębkowska
(mazowieckie)
Lokal mieszkalny nr 37
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Legnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH