PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Organizacja autorskiego wydarzenia promocyjnego - uroczystej Gali XIV edycji nadania Honorowych tytułów Ambasador Województwa Lubelskiego 2012

Województwo Lubelskie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

53859/2013

Opis

Lublin: Organizacja autorskiego wydarzenia promocyjnego - uroczystej Gali XIV edycji nadania Honorowych tytułów Ambasador Województwa Lubelskiego 2012
Numer ogłoszenia: 53859 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43895 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Lubelskie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 44 16 636, faks 81 44 06 308; 81 44 16 535.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja autorskiego wydarzenia promocyjnego - uroczystej Gali XIV edycji nadania Honorowych tytułów Ambasador Województwa Lubelskiego 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kompleksowego zabezpieczenia technicznego, organizacyjnego i artystycznego widowiska promocyjnego - uroczystej Gali Ambasador Województwa Lubelskiego 2012. Widowisko promocyjne odbędzie się 13 kwietnia 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GISO G.Kujda W. Kujda S.J., ul. Mickiewicza 37-39, 74-400 Dębno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59308,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 87945,00
Oferta z najniższą ceną: 87945,00 / Oferta z najwyższą ceną: 167078,28
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH - nr sprawy KC-zp.272-448/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych, przewidzianych do rejestracji pojazdów na terenie powiatu gostyńskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gostyń
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH