PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.: . Nowoczesne metody kształcenia w naprawie i modyfikacji układów elektronicznych oraz płytek...

Uniwersytet Rzeszowski

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

104011/2012

Opis

Rzeszów: organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.: . Nowoczesne metody kształcenia w naprawie i modyfikacji układów elektronicznych oraz płytek drukowanych, dla 3 osób w ramach projektu UR - nowoczesność i przyszłość regionu
Numer ogłoszenia: 104011 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88895 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8721018, faks 017 8721262.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.: . Nowoczesne metody kształcenia w naprawie i modyfikacji układów elektronicznych oraz płytek drukowanych, dla 3 osób w ramach projektu UR - nowoczesność i przyszłość regionu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.: . Nowoczesne metody kształcenia w naprawie i modyfikacji układów elektronicznych oraz płytek drukowanych, dla 3 osób w ramach projektu UR - nowoczesność i przyszłość regionu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: W ramach projektu UR - nowoczesność i przyszłość regionu.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Renex EEC, Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10325,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9900,00
Oferta z najniższą ceną: 9900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Wrocław
(dolnośląskie)
Dostawa pasz dla bażantów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łomża
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH