PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla Technika Masażysty z zakresu odnowy biologicznej w sporcie oraz odnowy biologicznej w...

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Giżycko / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

222277/2013

Opis

Giżycko: Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla Technika Masażysty z zakresu odnowy biologicznej w sporcie oraz odnowy biologicznej w kosmetyce.
Numer ogłoszenia: 222277 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 383738 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej, ul. Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4283444, faks 0-87 4283444.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla Technika Masażysty z zakresu odnowy biologicznej w sporcie oraz odnowy biologicznej w kosmetyce..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla 48 uczniów/uczennic Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku, kształcących się w zawodzie Technik Masażysta, będących jednocześnie uczestnikami projektu: Giżycki MEDYK - najlepszy absolwent na rynku pracy, w formie czterech szkoleń.: Zajęcia specjalistyczne dla Masażysty z odnowy biologicznej w sporcie, w tym: 1. Balance Taping - szkolenie 2 dniowe w terminie X - XI.2013 r. 2. Masaż głęboki w urazach sportowych - szkolenie 2 dniowe w terminie XI.2013r. Zajęcia specjalistyczne dla Masażysty z odnowy biologicznej w kosmetyce, w tym: 3. Masaż relaksacyjny w odnowie biologicznej - szkolenie 4 dniowe w IV Modułach w terminie IV - V.2014 r. a. I Moduł - Masaż przy pomocy pałeczek bambusowych, technik modelujących i drenażowych, b. II Moduł - Masaż gorącymi kamieniami z akupresurą i aromaterapią, c. III Moduł - Masaż orientalny przy użyciu stempli ziołowych, d. IV Moduł - Masaż całego ciała i miejsc objętych cellulitem i technikami manualnymi poprawiającymi krążenie limfy i regeneracja tkanek, 4. Masaż modelujący twarzy i szyi - szkolenie 2 dniowe, w terminie V.2014 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie stanowi część projektu: Giżycki MEDYK - najlepszy absolwent na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX, Działanie 9.2.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Balance Taping
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ReActive Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6960,00
Oferta z najniższą ceną: 6960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9100,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Masaż relaksacyjny w odnowie biologicznej - IV moduły: I Moduł - Masaż przy pomocy pałeczek bambusowych, technik modelujących i drenażowych, II Moduł - Masaż gorącymi kamieniami z akupresurą i aromaterapią, III Moduł - Masaż orientalny przy użyciu stempli ziołowych, IV Moduł - Masaż całego ciała i miejsc objętych cellulitem i technikami manualnymi poprawiającymi krążenie limfy i regeneracja tkanek..
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ReActive Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8640,00
Oferta z najniższą ceną: 8640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13000,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Masaż modelujący twarzy i szyi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ReActive Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4740,00
Oferta z najniższą ceną: 4740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie usługi drukarskiej dla Instytutu Muzyki Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Częstochowa
(śląskie)
Coaching
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostróda
(warmińsko-mazurskie)
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH