PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

organizacja szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy (znak: PUP.2500.1.2012)

Powiatowy Urząd Pracy

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gorzów Wielkopolski / lubuskie

Numer ogłoszenia

133674/2012

Opis

Gorzów Wielkopolski: organizacja szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy (znak: PUP.2500.1.2012)
Numer ogłoszenia: 133674 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72568 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 0-95 736 06 43, faks 0-95 736 06 69.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy (znak: PUP.2500.1.2012).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in.: młodzieży poniżej 25 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, pow. 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy, PFRON w zakresie kursów:
Część 1) spawanie metodą MAG (10 osób),
Część 2) cieśla (8 osób),
Część 3) brukarz (8 osób),
Część 4) florysta (10 osób),
Część 5) kasjer handlowy (10 osób).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Europejski Fundusz Społeczny, Projekt Kameleon.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część 1) spawanie metodą MAG (10 osób)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sikorskiego 95,, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28000,00
Oferta z najniższą ceną: 19800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część 2) cieśla (8 osób)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Monika Gielar, ul. Szarotki 7, 71-604 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19840,00
Oferta z najniższą ceną: 19840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 117824,16
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Część 4) florysta (10 osób)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19500,00
Oferta z najniższą ceną: 15000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27540,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śl.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ząbkowice Śląskie
(dolnośląskie)
Sprzedaż działki niezabudowanej z linią brzegową Odry Zachodniej położonej w województwie zachodniopomorskim
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Pargowo
(zachodniopomorskie)
Dzierżawa systemu automatycznego wydawania i zwrotu odzieży ochronnej z opcją wykupu; USK/DZP/PN-88/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH