PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

P/34/LEKI2/2014 na dostawę leków

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

362584/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 362584 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 357982 - 2014 data 28.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej", ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 831-37-01, fax. 635 84 39.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
W ogłoszeniu jest: formularz oferty (według wzoru załącznik nr 1 do SIWZ), formularz cenowy (według wzoru załącznik nr 2 do SIWZ), aktualne karty charakterystyki zaoferowanych produktów leczniczych (na płycie CD) (zalecany format PDF) - nie dotyczy części 1 - Import docelowy; oświadczenie, iż dany proponowany preparat dostępny jest wyłącznie jako suplement diety, ponieważ na rynku brak jest odpowiednika o statusie produkt leczniczy; oświadczenie mówiące o spełnieniu warunku, że produkty lecznicze i wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ew. pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę; dokument potwierdzający zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej w myśl Prawa Farmaceutycznego; dokument potwierdzający zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi, produktami psychotropowymi oraz prekursorami zgodnie z wymaganiami ustawy o Przeciwdziałaniu narokamanii Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art.26 ust. 2d.
W ogłoszeniu powinno być: formularz oferty (według wzoru załącznik nr 1 do SIWZ), formularz cenowy (według wzoru załącznik nr 2 do SIWZ), aktualne karty charakterystyki zaoferowanych produktów leczniczych których dotyczą(na płycie CD) (zalecany format PDF) - nie dotyczy części 1 - Import docelowy oraz części 3 Hemostatyki; oświadczenie, iż dany proponowany preparat dostępny jest wyłącznie jako suplement diety, ponieważ na rynku brak jest odpowiednika o statusie produkt leczniczy; oświadczenie mówiące o spełnieniu warunku, że produkty lecznicze i wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ew. pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę; dokument potwierdzający zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej w myśl Prawa Farmaceutycznego - nie dotyczy części 3 - Hemostatyki; dokument potwierdzający zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi, produktami psychotropowymi oraz prekursorami zgodnie z wymaganiami ustawy o Przeciwdziałaniu narokamanii Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art.26 ust. 2d.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
W ogłoszeniu jest: 05.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6 Sekretariat..
W ogłoszeniu powinno być: 06.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6 Sekretariat..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łęgajny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Barczewo
(warmińsko-mazurskie)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
zakup 25 szt. terminali komunikacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH