PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PCFE.272.111.2011 Przeprowadzenie grupowych zajęć dla uzdolnionych uczniów gimnazjów z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w ramach projektu...

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowy Sącz / małopolskie

Numer ogłoszenia

349045/2011

Opis

Nowy Sącz: PCFE.272.111.2011 Przeprowadzenie grupowych zajęć dla uzdolnionych uczniów gimnazjów z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w ramach projektu pn.
Aktywnie w przyszłość
Numer ogłoszenia: 349045 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263361 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 547 67 36, faks 18 547 67 36.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PCFE.272.111.2011 Przeprowadzenie grupowych zajęć dla uzdolnionych uczniów gimnazjów z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w ramach projektu pn.
Aktywnie w przyszłość.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
przeprowadzanie grupowych zajęć z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla uzdolnionych uczniów
gimnazjów (Moduł II Podgrupa II). Zajęcia realizowane będą z następujących przedmiotów: matematyka, geografia,
fizyka, chemia i biologia. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu pn.: Aktywnie w przyszłość,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 2. Zamówienie zostało podzielone na sto
dziewiętnaście części: A) Zespół Szkół w Chełmcu: Część 1: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole
Szkół w Chełmcu - 80 godzin, grupa 1, Część 2: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w
Chełmcu - 120 godzin, grupa 2, Część 3: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w Chełmcu -
90 godzin, grupa 3, Część 4: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 120 godzin,
grupa 1, Część 5: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 90 godzin, grupa 2,
Część 6: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Chełmcu - 20 godzin, grupa 1, Część 7:
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Chełmcu - 20 godzin, grupa 2, Część 8: Zajęcia
dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Chełmcu - 20 godzin, grupa 3, Część 9: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Chełmcu - 20 godzin, grupa 4, Część 10: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 50 godzin, grupa 1, Część 11: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 50 godzin, grupa 2, Część 12: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 50 godzin, grupa 3, Część 13: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 50 godzin, grupa 4, Część 14: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 40 godzin, grupa 5, Część 15: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 40 godzin, grupa 6, Część 16: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 40 godzin, grupa 7, B) Zespół Szkół w Chomranicach:
Część 17: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w Chomranicach - 60 godzin, grupa 1, Część
18: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w Chomranicach - 60 godzin, grupa 1, Część 19:
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chomranicach - 60 godzin, grupa 1, Część 20:
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chomranicach - 60 godzin, grupa 2, Część 21:
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chomranicach - 60 godzin, grupa 3, C)
Gimnazjum im. ks. Józefa Woźniackiego w Rytrze: Część 22: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w
Gimnazjum w Rytrze - 20 godzin, grupa 1, Część 23: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Gimnazjum w
Rytrze - 100 godzin, grupa 2, Część 24: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Gimnazjum w Rytrze - 40
godzin, grupa 1, Część 25: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Gimnazjum w Rytrze - 20 godzin, grupa 2,
Część 26: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Gimnazjum w Rytrze - 50 godzin, grupa 3, Część 27: Zajęcia
dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Gimnazjum w Rytrze - 50 godzin, grupa 4, Część 28: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z geografii w Gimnazjum w Rytrze - 40 godzin, grupa 1, Część 29: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z
geografii w Gimnazjum w Rytrze - 20 godzin, grupa 2, Część 30: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w
Gimnazjum w Rytrze - 100 godzin, grupa 3, Część 31: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w
Gimnazjum w Rytrze - 60 godzin, grupa 1, Część 32: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Gimnazjum
w Rytrze - 50 godzin, grupa 2, Część 33: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Gimnazjum w Rytrze -
50 godzin, grupa 3, D) Zespół Szkół w Librantowej: Część 34: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w
Zespole Szkół w Librantowej - 50 godzin, grupa 1, Część 35: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole
Szkół w Librantowej - 50 godzin, grupa 1, Część 36: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w
Librantowej - 40 godzin, grupa 1, Część 37: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w
Librantowej - 40 godzin, grupa 1, Część 38: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w
Librantowej - 100 godzin, grupa 1, Część 39: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w
Librantowej - 50 godzin, grupa 2, E) Zespół Szkół w Paszynie: Część 40: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z
biologii w Zespole Szkół w Paszynie - 30 godzin, grupa 1, Część 41: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w
Zespole Szkół w Paszynie - 30 godzin, grupa 1, Część 42: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole
Szkół w Paszynie - 20 godzin, grupa 1, Część 43: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół
w Paszynie- 20 godzin, grupa 1, F) Zespół Szkół w Piątkowej: Część 44: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii
w Zespole Szkół w Piątkowej - 50 godzin, grupa 1, Część 45: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w
Zespole Szkół w Piątkowej - 50 godzin, grupa 1, G) Zespół Szkół w Wielogłowach: Część 46: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół w Wielogłowach - 100 godzin, grupa 1, Część 47: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w Wielogłowach - 50 godzin, grupa 1, Część 48: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w Wielogłowach - 50 godzin, grupa 1, Część 49: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Wielogłowach - 100 godzin, grupa 1, Część 50: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Wielogłowach - 100 godzin, grupa 1, H) Zespół Szkół Podstawowo
- Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej: Część 51: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół
Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej - 60 godzin, grupa 1, Część 52: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej - 60 godzin, grupa 1,
Część 53: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce
Wielkiej - 60 godzin, grupa 1, Część 54: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół
Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej - 40 godzin, grupa 1, Część 55: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej - 60 godzin, grupa
2, I) Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej: Część 56: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z
biologii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej - 20 godzin, grupa 1, Część 57: Zajęcia
dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej - 20 godzin,
grupa 1, Część 58: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w
Królowej Górnej - 40 godzin, grupa 1, Część 59: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół
Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej - 20 godzin, grupa 1, Część 60: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
z matematyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej - 40 godzin, grupa 1, Część 61:
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej -
60 godzin, grupa 2, J) Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie: Część
62: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Mystkowie - 40
godzin, grupa 1, Część 63: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii w Zespole Szkół Podstawowo -
Gimnazjalnych w Mystkowie - 40 godzin, grupa 1, K) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście: Część
64: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Samorządowym Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście - 50
godzin, grupa 1, Część 65: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Samorządowym Centrum Edukacji Szkolnej
w Bereście - 50 godzin, grupa 1, Część 66: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Samorządowym
Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście - 50 godzin, grupa 1, L) Zespół Szkół w Świniarsku Część 67: Zajęcia dla
uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół w Świniarsku - 50 godzin, grupa 1, Część 68: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w Świniarsku - 50 godzin, grupa 1, Część 69: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Świniarsku - 100 godzin, grupa 1, M) Zespół Szkół w Trzetrzewinie:
Część 70: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w Trzetrzewinie - 50 godzin, grupa 1, Część
71: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Trzetrzewinie - 100 godzin, grupa 1, Część
72: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Trzetrzewinie - 100 godzin, grupa 2, N)
Publiczne Gimnazjum w Tyliczu: Część 73: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Publicznym Gimnazjum w
Tyliczu - 100 godzin, grupa 1, Część 74: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Publicznym Gimnazjum
w Tyliczu - 100 godzin, grupa 1, Część 75: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Publicznym
Gimnazjum w Tyliczu - 100 godzin, grupa 2, O) Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku: Część 76: Zajęcia dla
uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku - 100 godzin, grupa 1, Część 77: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku - 100 godzin, grupa 1, Część
78: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku - 100 godzin, grupa 2,
Część 79: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku - 100 godzin,
grupa 1, P) Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zagorzynie: Część 80: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie - 100 godzin, grupa 1, Część 81: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
z matematyki w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie- 100 godzin, grupa 2, Q) Zespół Szkół Podstawowo
- Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej Część 82: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w
Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej - 100 godzin, grupa 1, Część 83: Zajęcia dla
uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej - 100 godzin,
grupa 2, Część 84: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w
Łososinie Dolnej - 100 godzin, grupa 1, Część 85: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół
Podstawowo - Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej - 100 godzin, grupa 2, Część 86: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej - 100 godzin, grupa 1,
Część 87: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w
Łososinie Dolnej - 100 godzin, grupa 1, R) Publiczne Gimnazjum w Nawojowej: Część 88: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z biologii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 1, Część 89: Zajęcia dla
uczniów uzdolnionych z biologii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 2, Część 90: Zajęcia
dla uczniów uzdolnionych z chemii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 1, Część 91: Zajęcia
dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej- 100 godzin, grupa 1, Część 92: Zajęcia
dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej- 100 godzin, grupa 2, Część 93: Zajęcia
dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej- 100 godzin, grupa 3, Część 94: Zajęcia
dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej- 100 godzin, grupa 4, Część 95: Zajęcia
dla uczniów uzdolnionych z geografii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 1, Część 96:
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 2, Część
97: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 3,
Część 98: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa
4, Część 99: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin,
grupa 5, Część 100: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100
godzin, grupa 1, Część 101: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Publicznym Gimnazjum w
Nawojowej - 100 godzin, grupa 2, Część 102: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Publicznym
Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 3, Część 103: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w
Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 4, S) Gimnazjum w Tęgoborzu: Część 104: Zajęcia dla
uczniów uzdolnionych z biologii w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 1, Część 105: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z biologii w Gimnazjum w Tęgoborzu - 100 godzin, grupa 2, Część 106: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z biologii w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 3, Część 107: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z fizyki w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 1, Część 108: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
z geografii w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 1, Część 109: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z
geografii w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 2, Część 110: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 1, Część 111: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z
matematyki w Gimnazjum w Tęgoborzu - 100 godzin, grupa 2, Część 112: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z
matematyki w Gimnazjum w Tęgoborzu - 100 godzin, grupa 3, T) Zespół Szkół im. Władysława Orkana w
Marcinkowicach: Część 113: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Marcinkowicach -
100 godzin, grupa 1, Część 114: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w
Marcinkowicach - 100 godzin, grupa 2, Część 115: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w
Marcinkowicach - 50 godzin, grupa 1, Część 116: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w
Marcinkowicach - 50 godzin, grupa 1, U) Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku Część 117: Zajęcia dla uczniów
uzdolnionych z chemii w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Jazowsku - 100 godzin, grupa 1, Część 118: Zajęcia
dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Jazowsku - 100 godzin, grupa 1, Część
119: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Jazowsku - 100 godzin, grupa
1, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć oferty na
dowolnie wybrane przez siebie maksymalnie pięć części zamówienia. Oferty Wykonawcy, składane na więcej niż
pięć części zostaną odrzucone. 3. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia (wymogi dotyczą
wszystkich części wskazanych w pkt. 2): 1) Łączna liczba godzin zajęć wynosi 8 140 godzin, w tym: a) z
matematyki - 2 830 godzin, b) z geografii - 1 280 godzin, c) z fizyki - 1 400 godzin, d) z chemii - 1 500 godzin, e) z
biologii - 1 130 godzin. 2) Jedną godzinę lekcyjną zajęć (45 minut) w projekcie oszacowano na kwotę 60 zł. 3)
Zajęcia odbędą się w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 29 czerwca 2012r. 4) Zajęcia odbywać się będą w
grupach od 5 do 8 osób. 5) Zamawiający zakłada, iż w ramach każdej części zamówienia wskazanej w pkt 2: a)
40% godzin zajęć zostanie zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2011 r., b) 60%
godzin zajęć zostanie zrealizowane w okresie od dnia 02.01.2012 r do dnia 29.06.2012 r. 6) Realizacja zamówienia
zgodnie z autorskim programem nauczania danego przedmiotu. 7) 1 godzina lekcyjna = 45 minut. 8) Zajęcia należy
przeprowadzić na terenie Powiatu Nowosądeckiego, w szkołach objętych projektem, wskazanych w nazwie
poszczególnej części. Szkoły nieodpłatnie udostępniają sale do prowadzenia zajęć wraz z wyposażeniem. Adresy
szkół: a) Zespół Szkół w Chełmcu, ul. Marcinkowicka 9, 33-395 Chełmiec - od Części 1 do Części 16, b) Zespół
Szkół w Chomranicach, Chomranice 12, 33-394 Klęczany - od Części 17 do Części 21, c) Gimnazjum im. ks.
Józefa Woźniackiego w Rytrze, Rytro 99, 33-343 Rytro - od Części 22 do Części 33, d) Zespół Szkół w
Librantowej, Librantowa 86, 33-300 Nowy Sącz - od Części 34 do Części 39, e) Zespół Szkół w Paszynie, Paszyn
410, 33-326 Mogilno - od Części 40 do Części 43, f) Zespół Szkół w Piątkowej, Piątkowa 1, 33-300 Nowy Sącz -
od Części 44 do Części 45, g) Zespół Szkół w Wielogłowach, 33-311 Wielogłowy - od Części 46 do Części 50, h)
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej, Kamionka Wielka 154, 33-334 Kamionka Wielka
- od Części 51 do Części 55, i) Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej, Królowa Górna 16,
33-334 Kamionka Wielka - od Części 56 do Części 61, j) Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. ks. prof.
Piotra Poręby w Mystkowie, Mystków 208, 33-334 Kamionka Wielka - od Części 62 do Części 63, k)
Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście, Berest, 33-380 Krynica - Zdrój - od Części 64 do Części 66,
l) Zespół Szkół w Świniarsku, Świniarsko 132, 33-395 Chełmiec - od Części 67 do Części 69, m) Zespół Szkół w
Trzetrzewinie, Trzetrzewina 193, 33-395 Chełmiec - od Części 70 do Części 72, n) Publiczne Gimnazjum w Tyliczu,
ul. Kazimierza Wielkiego 9, 33-383 Tylicz - od Części 73 do Części 75, o) Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Łącku, 33-390 Łącko - od Części 76 do Części 79, p) Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Zagorzynie, Zagorzyn 172, 33-390
Łącko - od Części 80 do Części 81, q) Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie
Dolnej, 33-314 Łososina Dolna - od Części 82 do Części 87, r) Publiczne Gimnazjum w Nawojowej, 33-335
Nawojowa - od Części 88 do Części 103, s) Gimnazjum w Tęgoborzu, Tęgoborze 6, 33-312 Tęgoborze - od
Części 104 do Części 112, t) Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, Marcinkowice 1, 33-393
Marcinkowice - od Części 113 do Części 116, u) Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Jazowsku, Jazowsko 171,
33-389 Jazowsko - od Części 117 do Części 119. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z
Koordynatorem Szkolnym projektu przy sporządzaniu kwartalnych harmonogramów zajęć. 10) Wykonawca
zobowiązany będzie do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanym we współpracy z Koordynatorem Szkolnym i
zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, o którym mowa w pkt 9). W wyjątkowych przypadkach,
wynikających z przyczyn losowych lub siły wyższej dopuszcza się zmiany w harmonogramie, o których należy
poinformować Koordynatora szkolnego najpóźniej na 1 dzień przed planowaną zmianą. 11) Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia testów badających nabycie przez uczniów wiedzy oraz umiejętności z
nauczanego przedmiotu zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Zamawiającego, po jednym teście na
rozpoczęcie i zakończenie zajęć. 12) Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia na bieżąco listy
obecności uczniów z datą i liczbą godzin zajęć oraz dzienników zajęć zgodnie ze wzorem i wytycznymi otrzymanymi
od Zamawiającego. 13) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na każdych zajęciach dzienników zajęć, list
obecności uczniów i innej dokumentacji dydaktycznej z należytą starannością oraz na bieżąco, zgodnie z wzorami
przekazanymi przez Koordynatora szkolnego. 14) Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania opieki nad
uczestnikami zajęć w trakcie ich trwania. 15) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania
Koordynatora szkolnego o niepokojących przypadkach/zjawiskach w związku z realizacją zajęć, w tym o
nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia/uczniów na zajęciach przekraczającej 20% liczby godzin zajęć
przewidzianej dla grupy. 16) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy wykonanej na
rzecz projektu w postaci sporządzania miesięcznych kart czasu pracy potwierdzających faktycznie zrealizowaną w
danym miesiącu liczbę godzin. 17) Koordynator szkolny projektu nadzoruje i akceptuje wykonane przez
Wykonawcę zadania w układzie comiesięcznym poprzez złożenie na dokumentach swojego podpisu wraz z
pieczęcią szkoły. 18) Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w badaniach monitorujących efektywność
projektu. 19) Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać
kwalifikacje/uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz. U. Nr 50 poz. 400), tj.: kwalifikacje/uprawnienia w zakresie zajęć edukacyjnych, na które wykonawca składa
ofertę. 20) Zamawiający wymaga stałości kadry uczącej - dana grupa może mieć zajęcia tylko z jednym
nauczycielem, który zrealizuje wszystkie godziny przypisane do jednej grupy. 21) Dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie zamówienia będą (przedłożone w oryginale): a) dzienniki zajęć, b) listy obecności, c)
miesięczne karty czasu pracy, d) harmonogram zajęć. Dane zawarte w dokumentach wymienionych w pkt a) - d)
powinny być ze sobą spójne, tzn. powinny zawierać spójne dane odnośnie dat i godzin przeprowadzonych zajęć,
liczby uczniów obecnych na zajęciach, danych personalnych uczniów. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.31.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt pn.: Aktywnie w przyszłość, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół w Chełmcu - 80 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Janina Majewska, Ul. Kochanowskiego 75, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4800,00
Oferta z najniższą ceną: 4800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4800,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w
Chełmcu - 120 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aneta Adewole, Podrzecze 136, 33-396 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7200,00
Oferta z najniższą ceną: 7200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7200,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w Chełmcu -
90 godzin, grupa 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aneta Adewole, Podrzecze 136, 33-396 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5400,00
Oferta z najniższą ceną: 5400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5400,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 120 godzin,
grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Robert Węglarz, Chomranice 175, 33-394 Klęczany, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7200,00
Oferta z najniższą ceną: 7200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7200,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 90 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Robert Węglarz, Chomranice 175, 33-394 Klęczany, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5400,00
Oferta z najniższą ceną: 5400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5400,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Chełmcu - 20 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aneta Próchnicka, Wielogłowy 249, 33-311 Wielogłowy, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Chełmcu - 20 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aneta Próchnicka, Wielogłowy 249, 33-311 Wielogłowy, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Chełmcu - 20 godzin, grupa 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aneta Próchnicka, Wielogłowy 249, 33-311 Wielogłowy, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Chełmcu - 20 godzin, grupa 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aneta Próchnicka, Wielogłowy 249, 33-311 Wielogłowy, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria Naglak - Zięcina, Ul. Szeroka 36 C, 33-395 Chełmiec, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 50 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria Naglak - Zięcina, Ul. Szeroka 36 C, 33-395 Chełmiec, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 50 godzin, grupa 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria Naglak - Zięcina, Ul. Szeroka 36 C, 33-395 Chełmiec, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 50 godzin, grupa 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria Naglak - Zięcina, Ul. Szeroka 36 C, 33-395 Chełmiec, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 40 godzin, grupa 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anita Olesiak, ul. Szkolna 15, 33-395 Chełmiec, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 40 godzin, grupa 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agata Stężowska, Podrzecze 170, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chełmcu - 40 godzin, grupa 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agata Stężowska, Podrzecze 170, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w Chomranicach - 60 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bogumiła Jarmolińska, ul. Bóżnicza5/43, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3600,00
Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w Chomranicach - 60 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bogumiła Jarmolińska, ul. Bóżnicza 5/43, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3600,00
Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chomranicach - 60 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Barbara Styczyńska, ul. Fredry 2/2, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3600,00
Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chomranicach - 60 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Uryga, ul. Marcinkowicka 79, 33-395 Chełmiec, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3600,00
Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Chomranicach - 60 godzin, grupa 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Uryga, ul. Marcinkowicka 79, 33-395 Chełmiec, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3600,00
Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w
Gimnazjum w Rytrze - 20 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Janina Konstanty, ul. Węgierska 207 A, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Gimnazjum w Rytrze - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Janina Konstanty, ul. Węgierska 207 A, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Gimnazjum w Rytrze - 40 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Teresa Niedźwiedź, ul. Ks. Józefa Tischnera 26, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 25   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Gimnazjum w Rytrze - 20 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Teresa Niedźwiedź, ul. Ks. Józefa Tischnera 26, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 26   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Gimnazjum w Rytrze - 50 godzin, grupa 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Teresa Niedźwiedź, ul. Ks. Józefa Tischnera 26, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 27   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Gimnazjum w Rytrze - 50 godzin, grupa 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Teresa Niedźwiedź, ul. Ks. Józefa Tischnera 26, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 28   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Gimnazjum w Rytrze - 40 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria Izworska, Rytro 195, 33-343 Rytro, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 29   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Gimnazjum w Rytrze - 20 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria Izworska, Rytro 195, 33-343 Rytro, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 30   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w
Gimnazjum w Rytrze - 100 godzin, grupa 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria Izworska, Rytro 195, 33-343 Rytro, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 34   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w
Zespole Szkół w Librantowej - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Edyta Grześków, ul. Jamnicka 131G, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 35   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole
Szkół w Librantowej - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agnieszka Machowska - Leśniak, Trzetrzewina 302, 33-395 Chełmiec, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 36   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w Librantowej - 40 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Augustyn, ul. Kochanowskiego 2, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 37   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Librantowej - 40 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aniela Biedroń, ul. Dojazdowa 9/16, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 38   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Librantowej - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria Potoniec, Januszowa 107, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 39   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Librantowej - 50 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Sus, Chodorowa 7, 33-330 Grybów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 40   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół w Paszynie - 30 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Sokołowska, ul. Tuwima 5/4, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1800,00
Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00
Waluta: PLN.Część NR: 41   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w
Zespole Szkół w Paszynie - 30 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wacław Gargula, Cieniawa 341, 33-333 Ptaszkowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1800,00
Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00
Waluta: PLN.Część NR: 42   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Paszynie - 20 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Andrzej Łojek, Podrzecze 49, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 43   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Paszynie- 20 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojciech Citak, Przysietnica 273, 33-342 Barcice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 44   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii
w Zespole Szkół w Piątkowej - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Magdalena Wojnarowska, ul. Nawojowska 115b, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 45   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w
Zespole Szkół w Piątkowej - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Łukasz Kucia, ul. Lwowska 295, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 46   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół w Wielogłowach - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Teresa Waligóra, Ul. Bandurskiego 22, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 47   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w Wielogłowach - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lucyna Migacz, ul. I Brygady34/5, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 48   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w Wielogłowach - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lucyna Migacz, ul. I Brygady 34/5, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 49   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół w Wielogłowach - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Janusz Rojek, Al. Wolności 10A/1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 50   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Wielogłowach - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Edyta Piwowar, Ul. Marii Konopnickiej 30/9, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 51   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół
Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej - 60 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jadwiga Borgosz, Ul. Nawojowska 29/10, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3600,00
Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00
Waluta: PLN.Część NR: 53   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej - 60 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jadwiga Stachowicz, Kamionka Wielka 438, 33-334 Kamionka Wielka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3600,00
Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00
Waluta: PLN.Część NR: 54   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej - 40 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alicja Krzyżak, Tęgoborze 430, 33-312 Tęgoborze, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 55   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej - 60 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Michalik, Kamionka Wielka 437, 33-334 Kamionka Wielka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3600,00
Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00
Waluta: PLN.Część NR: 56   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej - 20 godzin, grupa 1,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Poręba, ul. Ruchu Ludowego 60, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 57   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej - 20 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Poręba, ul. Ruchu Ludowego 60, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 58   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej - 40 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stanisław Poręba, Bogusza 103, 33-334 Kamionka Wielka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 59   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej - 20 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Krzysztof Czeluśniak, Ul. Lwowska 134/7, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 60   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej - 40 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agata Romanek, Binczarowa 87, 33-332 Florynka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 61   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej - 60 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jadwiga Łęczycka, Jamnica 186, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3600,00
Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00
Waluta: PLN.Część NR: 62   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Mystkowie - 40 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Danuta Pazgan, Mystków 68, 33-334 Kamionka Wielka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 63   Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Mystkowie - 40 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Danuta Pazgan, Mystków 68, 33-334 Kamionka Wielka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00
Waluta: PLN.Część NR: 64   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Samorządowym Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Krystyna Szkwarła, ul. Czarny Potok 11/1 m 63, 33-380 Krynica Zdrój, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 65   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Samorządowym Centrum Edukacji Szkolnej
w Bereście - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aleksandra Radziak, Kąclowa 419, 33-330 Grybów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 66   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Samorządowym Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Joanna Sęk, Gródek 50, 33-330 Grybów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 67   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół w Świniarsku - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Renata Hajduk, Ul. Sucharskiego 17/17, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 68   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w Świniarsku - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Renata Hajduk, Ul. Sucharskiego 17/17, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 69   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Świniarsku - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Joanna Lorek, Gołkowice Dolne 89, 33-380 Gołkowice Dolne, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 70   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w Trzetrzewinie - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alicja Banaczyk, ul. Meissnera 2, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 72   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Trzetrzewinie - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Lorek, Boguszowa 11, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 73   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Publicznym Gimnazjum w Tyliczu - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elżbieta Zięba, ul. K. Wielkiego 11/7, 33-383 Tylicz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 74   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Publicznym Gimnazjum w Tyliczu - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lidia Rucka, ul. Słoneczna 91, 33-380 Krynica Zdrój, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 75   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Publicznym Gimnazjum w Tyliczu - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Barbara Kopyściańska, ul. Sądecka 4, 33-380 Krynica Zdrój, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 76   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Zygadło, Łącko 557, 33-390 Łącko, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 77   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Giemzik, Os. Piszczkówka 35A, 34-453 Ochotnica Górna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 78   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Danuta Wyrostek, Zabrzeż 221, 33-390 Łącko, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 79   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Irena Babik, Zarzecze 18, 33-390 Łącko, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 80   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Rozalia Jakób, Łącko 393, 33-390 Łącko, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 81   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie- 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zofia Maciuszek, Zagorzyn 156, 33-390 Łącko, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 82   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w
Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ewa Rejowska, Tęgoborze 209, 33-312 Tęgoborze, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 83   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ewa Rejowska, Tęgoborze 209, 33-312 Tęgoborze, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 84   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w
Łososinie Dolnej - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agata Rusnak, Łososina Dolna 266, 33-314 Łososina Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 85   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół
Podstawowo - Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agata Rusnak, Łososina Dolna 266, 33-314 Łososina Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 86   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Jaśkiewicz, Łososina Dolna 273, 33-314 Łososina Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 87   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w
Łososinie Dolnej - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Kuźma - Śliwińska, ul. Wiejska 12, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 88   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Karolina Botwina, ul. Grunwaldzka 74, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 89   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Karolina Botwina, ul. Grunwaldzka 74, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 90   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Kościsz, ul. Armii Krajowej 2/6, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 91   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej- 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Monika Chronowska, Krużlowa Wyżna 102, 33-325 Krużlowa Wyżna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 92   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Monika Chronowska, Krużlowa Wyżna 102, 33-325 Krużlowa Wyżna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 93   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Monika Chronowska, Krużlowa Wyżna 102, 33-325 Krużlowa Wyżna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 94   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej- 100 godzin, grupa 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Monika Chronowska, Krużlowa Wyżna 102, 33-325 Krużlowa Wyżna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 95   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Iwona Bogusz, ul. I Brygady 8/60, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 96   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Iwona Bogusz, ul. I Brygady 8/60, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 97   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Iwona Bogusz, ul. I Brygady 8/60, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 98   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Iwona Bogusz, ul. I Brygady 8/60, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 99   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin,
grupa 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Iwona Bogusz, ul. I Brygady 8/60, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 100   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Krzysztof Mirek, Kamionka Mała 22, 33-334 Kamionka Wielka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 101   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Krzysztof Mirek, Kamionka Mała 22, 33-334 Kamionka Wielka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 102   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paweł Bodziony, Ul. Rokitniańczyków 37/13, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 103   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w
Publicznym Gimnazjum w Nawojowej - 100 godzin, grupa 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paweł Bodziony, Ul. Rokitniańczyków 37/13, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 104   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elżbieta Olchawa, Bilsko 123, 33-314 Łososina Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 105   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Gimnazjum w Tęgoborzu - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria Bocheńska, Tęgoborze 198, 33-312 Tęgoborze, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 106   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z biologii w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elżbieta Olchawa, Bilsko 123, 33-314 Łososina Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 107   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ewa Pociecha, Tęgoborze 112, 33-312 Tęgoborze, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 108   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Renata Kaczkowska, Tęgoborze 180, 33-312 Tęgoborze, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 109   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Renata Kaczkowska, Tęgoborze 180, 33-312 Tęgoborze, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 110   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Gimnazjum w Tęgoborzu - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ewa Pociecha, Tęgoborze 112, 33-312 Tęgoborze, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 111   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Gimnazjum w Tęgoborzu - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria Bocheńska, Tęgoborze 198, 33-312 Tęgoborze, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 112   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Gimnazjum w Tęgoborzu - 100 godzin, grupa 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Władysława Ciechańska, Tęgoborze 155, 33-312 Tęgoborze, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 113   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Marcinkowicach - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Józefa Kolibabka, Marcinkowice 1D/10, 33-393 Marcinkowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 114   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki w Zespole Szkół w Marcinkowicach - 100 godzin, grupa 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aneta Gumulska, ul. Gazdowska 3/2, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 115   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkół w Marcinkowicach - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Teresa Poręba, Binczarowa 256, 33-332 Florynka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 116   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkół w Marcinkowicach - 50 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Teresa Poręba, Binczarowa 256, 33-332 Florynka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 117   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z chemii w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Jazowsku - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Rafał Kozieł, ul. Domeyki 9, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 118   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Jazowsku - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Joanna Wnęk, Zagorzyn 137, 33-390 Łącko, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 119   Nazwa: Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z fizyki w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Jazowsku - 100 godzin, grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Żuchowicz, Łącko 550, 33-390 Łącko, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pisz
(warmińsko-mazurskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Lipsku
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Lipsko
(mazowieckie)
Roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00036.2013 z dnia 01.10.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH