PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PCFE.272.15.2015 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowy Sącz / małopolskie

Numer ogłoszenia

47847/2015

Opis

Nowy Sącz: PCFE.272.15.2015 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych
Numer ogłoszenia: 47847 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33167 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 262 18 92, faks 18 262 18 92.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PCFE.272.15.2015 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, związanej z wykonaniem uzbrojenia terenów inwestycyjnych o powierzchni 21,44 ha, zlokalizowanych na terenie Nawojowej, gmina Nawojowa, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 2. Celem planowanej inwestycji jest stworzenie strefy aktywności gospodarczej jako nowoczesnego miejsca do prowadzenia działalności biznesowej generującej nowe miejsca pracy na Sądecczyźnie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00-0, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 79.93.30.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Michał Rej, ul. Koszarowa 8A/45, 23-200 Kraśnik, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167967,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 154800,00
Oferta z najniższą ceną: 154800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 186099,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zarządzanie projektem pn.: Uczeń - najlepsza inwestycja
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kosakowo
(pomorskie)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kielce
(świętokrzyskie)
Dostawa materiałów reklamowych dla Politechniki Rzeszowskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH