PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO DLA ULIC: PADEREWSKIEGO, MICHALUSA, STRÓŻOWSKA BOCZNA 4 W...

Miasto Gorlice

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gorlice / małopolskie

Numer ogłoszenia

154372/2014

Opis

Gorlice: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO DLA ULIC: PADEREWSKIEGO, MICHALUSA, STRÓŻOWSKA BOCZNA 4
W GORLICACH ORAZ OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZEGO OD OSIEDLA KORCZAK DO ULICY GARNCARSKIEJ W GORLICACH
Numer ogłoszenia: 154372 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139090 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 18 3551252, faks 18 3551212.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO DLA ULIC: PADEREWSKIEGO, MICHALUSA, STRÓŻOWSKA BOCZNA 4
W GORLICACH ORAZ OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZEGO OD OSIEDLA KORCZAK DO ULICY GARNCARSKIEJ W GORLICACH.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na profesjonalnym świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia ulicznego w Gorlicach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz. 1409) i wymogami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym zakresie czynności inspektora nadzoru, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Nadzorem inwestorskim należy objąć następujące inwestycje:
1) na ulicy Paderewskiego: budowę oświetlenia ulicznego o długości ok. 355 mb, ilość słupów projektowanych 12 szt.
2) na ulicy Michalusa: budowę oświetlenia ulicznego o długości ok. 133 mb, ilość słupów 4 szt.
3) na ulicy Stróżowska boczna 4: budowę oświetlenia ulicznego o długości ok. 167 mb, ilość słupów projektowanych 1 szt., ilość słupów istniejących 4 szt.
4) w ciągu pieszym od Osiedla Korczak do ulicy Garncarskiej: budowę oświetlenia na odcinku ok. 120 mb, ilość opraw oświetleniowych parkowych 5 szt.
3. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania tej funkcji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ENERGOBUD Gorlice Sp.z o.o., ul.Biecka 23B, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1750,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2200,00
Oferta z najniższą ceną: 2200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków w ramach programów lekowych ( uzupełnienie)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sucha Beskidzka
(małopolskie)
Przetarg ustny na sprzedaż wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Ścinawa
(dolnośląskie)
Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych, budynkach laboratoryjnych oraz serwis dzienny w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH