PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Browarnik, Aleja Lipowa,...

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wilamowice / śląskie

Numer ogłoszenia

57283/2013

Opis

Wilamowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Browarnik, Aleja Lipowa, Oświęcimska, Góra w Dankowicach
Numer ogłoszenia: 57283 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39505 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Henryka Sienkiewicza 2A, 43-330 Wilamowice, woj. śląskie, tel. 33 845 71 71, faks 33 845 71 71.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Browarnik, Aleja Lipowa, Oświęcimska, Góra w Dankowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Browarnik, Aleja Lipowa, Oświęcimska, Góra w Dankowicach w ramach którego wykonane zostaną:
kolektory grawitacyjne główne Dz200 mm PVC-U o długości L=2031,50 m,
kolektory grawitacyjne główne Dz200 mm PE o długości L= 61,50 m,
sieć rozdzielcza Dz 200 mm PVC-U o długości L=13,20m,
sieć rozdzielcza Dz160 mm PVC-U o długości L=126,75m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-0, 71.54.00.00-0, 71.63.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Inwestycyjne ARGO Sp. z o. o., ul. Tenisowa 7, 43-309 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11200,00
Oferta z najniższą ceną: 11200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23405,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZYNIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olszyna
(dolnośląskie)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Płoniawy-Bramura
(mazowieckie)
ZRB Jarosław: Zakup wraz z dostawą elementów rusztowania elewacyjnego na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH