PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Piąty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska

GMINA ŚRODA ŚLĄSKA

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-24

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Środa śląska / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

32679088

Powierzchnia

9 107 m2

Cena

1 416 000 zł

OpisBURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
o g ł a s z a
piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Środzie Śląskiej przy ul. Strzeleckiej, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
W skład oferowanej nieruchomości wchodzą dwie działki nr 187 i 30/1, AM-18, o łącznej powierzchni 9107 m2, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00041135/1. Teren położony w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, niedaleko centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i usługowych.
Ze względu na bliskość akwenu wodnego Kajaki, Średzkiego Parku Wodnego, parku i stadionu miejskiego teren posiada duże walory rekreacyjne.
Nieruchomość w kształcie prostokąta z dobrym dostępem do wszystkich mediów.
Cena wywoławcza do przetargu ww. działek wynosi - 1.416.000,00 zł.
Wadium wynosi - 283.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ww. działek uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący w danym roku (w 2013 r. stawka VAT wynosi 23%).
Ww. nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oferowane do sprzedaży nieruchomości położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami zlokalizowanymi w parterze budynków.
Zainteresowanych kupnem ww. nieruchomości wzywa się do zapoznania:
- z nieruchomościami poprzez dokonanie oględzin terenu,
- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.
Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 21 listopada 2012 r., drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 5 kwietnia 2013 r., trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 15 lipca 2013 r. Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 31 października 2013 r.
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz), pl. Wolności 1, w dniu 10 kwietnia 2014 r. o godz. 12.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
O wysokości postąpienia na ww. nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium należy wpłacić do dnia 3 kwietnia 2014 r.
na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 13.00 (za datę uznaje się datę stempla na dowodzie wpłaty).
W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu do 3 dni od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.
Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia. Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 732 lub 746.
Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl.
32679088

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
usługa polegająca na przewozie osób KC-zp.272-338/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu w ul. Słoneczną w Tucholi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tuchola
(kujawsko-pomorskie)
Druga licytacja udziału 5/8 części w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Łączka, gm. Długosiodło
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH