PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w 2012 roku w rejonie B.

Gmina Miejska Rumia

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rumia / pomorskie

Numer ogłoszenia

102633/2012

Opis

Rumia: Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w 2012 roku w rejonie B.
Numer ogłoszenia: 102633 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58976 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7/204, 84-230 Rumia, woj. pomorskie, tel. 058 6719410, faks 058 6796517.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w 2012 roku w rejonie B..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w 2012 roku w rejonie B. 2. Zakres prac obejmuje: 1) koszenie trawników, zbieranie i wywóz ściętej trawy, 2) okopywanie trawników przy krawężnikach, 3) pielęgnację drzew poprzez odchwaszczenie wraz ze spulchnianiem gleby, nawożenie, podwiązywanie młodych drzew, usuwanie odrostów, 4) pielęgnację krzewów, pnączy i bylin poprzez odchwaszczanie wraz ze spulchnianiem gleby, nawożenie, opryski, cięcia formujące krzewów i pnączy, 5) prostowanie rollborderów i palików, usuwanie palików. 6) jesienne i zimowe wygrabianie trawników wraz z wywozem liści, 7) wywóz odpadów powstałych przy prowadzonych pracach zgodnie ze szczegółowymi wykazami stanowiącymi załączniki do SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0, 77.31.41.00-5, 77.34.00.00-5, 77.34.20.00-9, 90.51.13.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GREEN POLAND Krzysztof Polakowski, ul. Ogrodowa 12, 84-206 Gniewowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 103896,00
Oferta z najniższą ceną: 103896,00 / Oferta z najwyższą ceną: 144396,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów spożywczych dla Szkoły Podstawowej im. Adma Mickiewicza w Kobielicach w 2015 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radostowice
(śląskie)
Dostawa różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DZP-AB-271-183/2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Siemiątkowo, woj. mazowieckie
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH