PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w gminie Głowaczów

KOMORNIK SĄDOWY W SR W KOZIENICACH S. MOLENDA-MYSZKOWSKA KANCEL

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-20

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kozienice / mazowieckie

Numer ogłoszenia

33086697

Powierzchnia

8 600 m2

Cena

52 000 zł

OpisO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
9 czerwca 2015 o godz. 12.00
w sali nr V Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
w postaci:
numer działki i położenie obszar klasa gruntu suma oszacowania cena wywołania wysokość
numer księgi wieczystej działki (trzy czwarte sumy rękojmi
oszacowania)
346 nr KW Brzóza 3,54 ha B-ŁV 198 000 zł 148 500 zł 19 800 zł
RA1K/00044689/1 gm. Głowaczów B-RIVa
ŁV
RIVa
RIVb
430 nr KW Brzóza 4,03 ha LsV 80 000 zł 60 000 zł 8 000 zł
RA1K/00044689/1 gm. Głowaczów LsVI
313/2 nr KW Brzóza 1,09 ha ŁV 36 000 zł 27 000 zł 3 600 zł
RA1K/00044689/1 gm. Głowaczów RIIIa
RIIIb
RIVa
RIVb
119 nr KW Brzóza 0,91 ha R IIIb 59 000 zł 44 250 zł 5 900 zł
RA1K/00044689/1 gm. Głowaczów RIVa
120 nr KW Brzóza 0,86 ha R IIIb 52 000 zł 39 000 zł 5 200 zł
RA1K/00044689/1 gm. Głowaczów R IVa
130/2 nr KW Brzóza 0,42 ha R IIIb 24 000 zł 18 000 zł 2 400 zł RA1K/00044689/1 gm. Głowaczów R IVa
131 nr KW Brzóza 0,92 ha R IIIb 52 000 zł 39 000 zł 5 200 zł
RA1K/00044689/1 gm. Głowaczów R IVa
567 nr KW Maciejowice 0,48 ha LsIV 3 000 zł 2 250 zł 300 zł
RA1K/00044689/1 gm. Głowaczów
668 nr KW Maciejowice 0,35 ha LsIV 8 000 zł 6 000 zł 800 zł
RA1K/00044689/1 gm. Głowaczów
stanowiących własność dłużnika: Kłos Marcin, zam. 26-903 Brzóza, ul. Długa 4.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Działka nr 346 o powierzchni 3,5400 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 65 metrów i długości około 562 metrów. Działka od frontu jest ogrodzona ogrodzeniem z elementów metalowych i częściowo siatką z drutu i jest brama wjazdowa. Cała działka jest ogrodzona siatką z drutu i słupkach betonowych zabetonowanych w gruncie ~8 lat temu L = 1224 m. Od strony ulicy Długiej są budynki i w ogrodzeniu jest brama wjazdowa z elementów metalowych L = 35 m. Teren jest lekko pofalowany. W części siedliskowej jest poprzeczne wygrodzenie z siatki i jest brama i furtka z elementów metalowych. Za budynkami działka jest użytkowana rolniczo. Częściowo na powierzchni ~1,4 ha jest sad wiśniowy ~50%, wypad z powodu podmokłego terenu ~1600 szt. x 50% = 800 szt, wiek 8 lat. Więcej nasadzeń nie ma i działka pozostała jest użytkowana jako łąka i jako użytki orne.
Nr działki gatunek Ilość sztuk Wiek w dacie wyceny
346 wiśnia 800 8 lat
Działka zabudowana:
1. murowanym budynkiem gospodarczo-garażowym z letnią kuchnią o powierzchni użytkowej 69,26 m2,
2. murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 43,16 m2,
3. murowanym budynkiem obory o powierzchni użytkowej 54,50 m2,
4. drewnianą stodołą o powierzchni użytkowej 144,22 m2 z 2 szopami o powierzchni użytkowej 12,23 m2 i 5,23 m2,
5. murowanym budynkiem inwentarskim o powierzchni użytkowej 97,83 m2,
6. drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 81,49 m2 - posadowionym od frontu.
Opis drewnianego budynku mieszkalnego
Drewniany budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 81,49 m2, dach 2-spadowy kryty eternitem falistym. Okna stare drewniane, ściany tynkowane, strop drewniany, okna stare drewniane, podłogi betonowe + wykładzina, grzejniki żeliwne, drzwi stare drewniane. Rok budowy ~1950. Instalacja: - energii elektrycznej, - wodna, - ogrzewanie z pieca kaflowego około 30-letniego.
Działka nr 430 o powierzchni 4,0300 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 87 metrów i długości około 463 metrów. Działka nieogrodzona, niezabudowana. Działka leśna. Na powierzchni 3 ha jest las sosnowy ~60-letni LsSo przecinka, ale nie ma złej gospodarki i na 1 ha jest nieużytek N.
Według dłużnika na N, która jest po obydwu stronach drogi, rosną samosiewy brzóz i jest to teren do zabudowy. Klasa gruntu: LsV, LsVI.
Działka nr 313/2 o powierzchni 1,0900 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 25 metrów i długości około 433 metrów. Działka nieogrodzona, niezabudowana. Łąka zajmuje ~10 a, reszta działki jest to pole uprawne. Na działce jest studnia głębinowa ~20 m z pompą. Klasa gruntu: ŁV, RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb.
Działka nr 119 o powierzchni 0,9100 ha w kształcie zbliżonym do trójkąta o szerokości frontu od asfaltowej drogi około 145 metrów, niezabudowana. Z dwóch stron od drogi i po przeciwnej stronie jest ogrodzona siatką z drutu na słupkach betonowych wykonanych ~8 lat temu L = 337 m. Słupki zabetonowane w gruncie. Teren działki płaski z lekkim skłonem wschodnim - teren wznosi się. Działka nie jest zabudowana. Na działce są nasadzenia roślinne w postaci sadu czereśniowego ~800 szt. w wieku 8 lat, wypad ~150 drzew = 650 szt. W tym roku zebrano 500 kg, przemarzło przez zimę w pąkach. Studnia ~20 metrów - pompa jest zamontowana. Studnia jest od strony zachodniej. Jest jedna magistrala wzdłuż drogi i rury nawadniające wzdłuż rzędów. Część tych rur jest uszkodzona. Klasa gruntu: RIIIb, RIVa.
Nr działki gatunek Ilość sztuk Wiek w dacie wyceny
119 czereśnie 650 ~8 lat
Działka nr 120 o powierzchni 0,8600 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 64 metrów i długości około 134 metrów, niezabudowana. Działka jest ogrodzona z 3 stron siatką z drutu na słupkach betonowych w gruncie L = 297 m. Na działce jest sad czereśniowy ~8 letni ~800 szt. w wieku 8 lat, wypad ~150 drzew = 650 szt. i jest magistrala nawodnienia. Działka ta jest na górce.
Klasa gruntu: RIIIb, RIVa.
Nr działki gatunek Ilość sztuk Wiek w dacie wyceny
120 czereśnie 650 ~8 lat
Działka nr 130/2 i nr 131 w kształcie prostokąta sąsiadują ze sobą dłuższym bokiem. Jednym z krótszych boków przylegają do oznaczonej w ewidencji gruntów działki nr 743 - użytek "dr" ulicy Długiej o nawierzchni asfaltowej, której posiadaczem jest Gmina Głowaczów. Z drugiej strony działki przylegają do oznaczonej w ewidencji gruntów działki nr 775 - użytek "rów", której posiadaczem samoistnym jest Gmina Głowaczów. Dostępność infrastruktury technicznej w postaci wody i energii elektrycznej. Sąsiedztwo to bardzo luźna zabudowa zagrodowa i tereny rolne.
Działka nr 130/2 o powierzchni 0,4200 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 15 metrów i długości około 280 metrów, niezabudowana. Z trzech stron działka jest ogrodzona siatką z drutu na słupkach betonowych w gruncie L = 310 m. Na działce jest sad wiśniowy ~8 letni ~400 szt. w wieku 8 lat, wypad ~15% drzew = 400 szt ? 0,85 = 340 szt. i jest magistrala nawodnienia. Klasa gruntu: RIIIb, RIVa.
Nr działki gatunek Ilość sztuk Wiek w dacie wyceny
130/2 wiśnie 340 ~8 lat
Działka nr 131 o powierzchni 0,9200 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 33 metrów i długości około 280 metrów, niezabudowana. Na działce jest studnia głębinowa ~30 m z pompą i magistralą nawodnienia. Działka nr 131 jest ogrodzona siatką z drutu na słupkach betonowych zrobione ~8 lat temu o długości L = 346 m. Na działce jest sad wiśniowy w wieku ~8 lat 1000 szt ~15% wypad = 1000 szt. ? 0,85 = 850 szt. Klasa gruntu: RIIIb, RIVa.
Nr działki gatunek Ilość sztuk Wiek w dacie wyceny
131 wiśnie 850 ~8 lat
Działki nr 567 i nr 668 położone są naprzeciw siebie. Klasa gruntu obu działek: LsIV.
Działka nr 567 o powierzchni 0,4800 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 17 metrów i długości około 283 metrów. Działka niezabudowana, nieogrodzona. Działka leśna. Są samosiewy młode graby i inne odrosty, ponieważ drzewostan został wycięty na opał.
Działka nr 668 o powierzchni 0,3500 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 17 metrów i długości około 205 metrów. Działka leśna. Porośnięta lasem sosnowym LsSo ~60 szt. wiek ~60 lat.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika: BGŻ S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Kozienicach do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33086697

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dąbrowa Górnicza
(śląskie)
Dostawa sprzętu komputerowego (switche) - PN/15/149/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Srokowo: Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w Srokowie działka 724 obręb Srokowo
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Srokowo
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH