PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RADOMIU JAROSŁAW KIEŁBAS

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-12

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Radom / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32699378

Powierzchnia

2 907 m2

Cena

970 000 zł

OpisOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NR KW RA1R/00069429/8 ORAZ RA1R/00086196/0 ZABUDOWANYMI BUDYNKAMI STANOWIĄCYMI ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
21 marca 2014 r. o godz. 11.15
w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę przy ul. Grzybowskiej 4/6, w sali nr V, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonych w Radomiu przy ul. Mokrej 2,
należących do dłużnika "Lech" Skład Wyrobów Hutniczych sp. z o.o.,
dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste:
KW RA1R/00069429/8 obejmująca działki 141/4 o powierzchni 405 m2, 141/7 o powierzchni 2 907 m2, 141/8 o powierzchni 8 100 m2 zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności
oraz
KW RA1R/00086196/0 obejmująca działki 141/23 o powierzchni 633 m2, 141/25 o powierzchni 39 m2 zabudowane budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.
Suma oszacowania wynosi 970 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 727 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 97 000,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488
Zgodnie z przepisem art 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu w sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
32699378

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii w Pasłęku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna
Elbląg
(inne)
Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Susz
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH