PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pierwsza licytacja niewydzielonego udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w Pionkach

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W KOZIENICACH P.PIOTROWSKI KANCELARIA W

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-23

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zwoleń / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32419599

Powierzchnia

1 203 m2

Cena

72 250 zł

OpisO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Kozienicach Paweł Piotrowski Kancelaria Komornicza w Zwoleniu
zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 czerwca 2013 roku w sali Sądu Rejonowego w Kozienicach X Zamiejscowy Wydział w Zwoleniu zs. 26-700 Zwoleń, ul. Moniuszki 6, odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
godzina 10.00 - Kmp 162/07
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Ługi, gm. Zwoleń, dla której w Sądzie Rejonowym w Kozienicach XIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Zwoleniu urządzona jest księga wieczysta KW nr RA1Z/00011317/5 o powierzchni: 3,2700 ha składająca się z działek oznaczonych numerami: 28, 239 i 240.
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 73.200,00 zł
Cena wywołania wynosi: 54 900,00 zł Wartość rękojmi: 7.320,00 zł
WYCENA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK:
- działka nr 28 o powierzchni 3,0000 ha zabudowana (drewniany budynek mieszkalny, drewniana stodoła, drewniana szopa, studnia kopana z kręgów betonowych) zalesiona drzewostanem sosnowym oszacowana jest na kwotę: 69.800,00 zł, w tym: (wartość gruntu: 35.000,00 zł + wartość obiektów budowlanych: 8.800,00 zł + wartość drzewostanu 26.000,00 zł)
Cena wywołania: 52.350,00 zł Wartość rękojmi: 6.980,00 zł
- działka nr 239 o powierzchni 0,0600 ha oszacowana jest na kwotę: 800,00 zł
Cena wywołania: 600,00 zł Wartość rękojmi: 80,00 zł
- działka nr 240 o powierzchni 0,2100 ha oszacowana jest na kwotę: 2.600,00 zł
Cena wywołania: 1.950,00 zł Wartość rękojmi: 260,00 zł
Godz. 10.30 - Kmp 149/07
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Grabów, gm. Przyłęk, dla której w Sądzie Rejonowym w Kozienicach XIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Zwoleniu urządzona jest księga wieczysta KW nr RA1Z/00011040/2 o powierzchni: 2544 m2 składająca się z działek oznaczonych numerami: 345/6, 345/11, 345/8, 345/13.
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 27.000,00 zł, w tym:
- wartość obiektów budowlanych (drewniany budynek mieszkalny, ogrodzenie terenu, kopana studnia z kręgów betonowych): 5.000,00 zł
- wartość gruntu: 22.000,00 zł
Cena wywołania wynosi: 20.250,00 zł Wartość rękojmi: 2.700,00 zł
Godz. 11.00 - Kmp 83/11
Niewydzielonego udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Polnej nr 75 w Pionkach, gmina Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym nr 868/1 o powierzchni 1203 m2, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym wolno stojącym, częściowo podpiwniczonym, parterowym z niemieszkalnym strychem o powierzchni użytkowej 70,09 m2 i murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 30,35 m2, dla której księgę wieczystą Kw. nr RA2Z/00003477/2 prowadzi Sąd Rejonowy w Kozienicach XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pionkach.
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 170.000,00 zł - niewydzielony udział dłużnika w wysokości 1/2 oszacowany jest na kwotę: 72.250,00 zł
w tym udział w gruncie : 29.750,00 zł, udział w budynku mieszkalnym: 39.100,00 zł, udział w budynku gospodarczym: 3.400,00 zł.
Cena wywołania wynosi: 54.187,50 zł Wartość rękojmi: 7.225,00 zł
Godz. 11.30 - Kmp 60/10, Kmp 95/08, Km 1091/11, Km 1553/11
lokalu mieszkalnego oznaczonego nr. 27 o powierzchni użytkowej 64,35 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i loggii usytuowanego na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wykonanym w technologii wielkiej płyty przy ulicy Leśnej nr 22, znajdującego się w zasobie Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Pionkach przy placu Konstytucji 3 Maja 3, dla którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo. Sąd Rejonowy w Kozienicach XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pionkach prowadzi dla tego lokalu księgę wieczystą Kw nr RA2Z/00001105/0.
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 136.000,00 zł
Cena wywołania wynosi: 102.000,00 zł Wartość rękojmi: 13.600,00 zł
D R U G A L I C Y T A C J A
godzina 12.00 w Km 537/10, Km 794/12
ograniczonego prawa rzeczowego - własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Zwoleniu w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 22a, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o powierzchni 49,55 m2. Lokal usytuowany jest na czwartym piętrze w budynku czteropiętrowym znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Zwoleniu. Lokal posiada balkon oraz piwnicę znajdującą się w podziemiu budynku. Dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta.
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 116.000,00 zł
Cena wywołania wynosi: 77.333,33 zł Wartość rękojmi: 11.600,00 zł
godzina 12.30 - Km 892/10
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kieszek, powiat radomski, województwo mazowieckie obejmującej działkę oznaczoną numerem 79/5 o powierzchni 0,3671 ha. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta. Jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Częściowo zalesiona lasem sosnowym. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr RA2Z/00002748/6 w Sądzie Rejonowym w Kozienicach XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pionkach. Niewydzielony udział w wysokości 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kieszek, powiat radomski, województwo mazowieckie obejmującej działkę oznaczoną numerem 79/4 o powierzchni 0,0768 ha. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr RA2Z/00001649/5 w Sądzie Rejonowym w Kozienicach XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pionkach.
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 32.033,00 zł
Cena wywołania wynosi: 21.355,33 zł Wartość rękojmi: 3.203,30 zł
wycena poszczególnych działek:
działka nr 79/5 o powierzchni 0,3671 ha oszacowana jest na kwotę: 30.000,00 zł
cena wywołania wynosi: 20.000,00 zł Wartość rękojmi: 3.000,00 zł
udział 1/3 w działce nr 79/4 o powierzchni 0,0768 ha oszacowany jest na kwotę: 2.033,00 zł
cena wywołania wynosi: 1.355,33 zł Wartość rękojmi: 203,30 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można także uiścić na konto komornika: PKO BP SA I O/Radom 34 1020 4317 0000 5402 0144 0114. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia takiego nie przedstawiły. Nieruchomości ww. można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniem terminu z komornikiem. Operaty szacunkowe ww. nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 48 676 22 00.
32419599

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Wykonanie remontu dachu budynku nr 12 zlokalizowanego na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Dostawa respiratorów do Ośrodka Domowej Wentylacji Mechanicznej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chęciny
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH