PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości położonych w gm. Trawniki, Pełczyn, Siostrzytów

BARTOSZ MACEDOŃSKI KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ. LUBLIN-WSCH

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-07

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świdnik / lubelskie

Numer ogłoszenia

32571900

Powierzchnia

500 m2

Cena

1 613 zł

OpisOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Bartosz Macedoński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.11.2013 r. o godz. 12.00 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 777/1, 809, 810, 811, 1600, 2993, 529/2 O POWIERZCHNI ŁĄCZNEJ 17 098 M2, POŁOŻONYCH GM. TRAWNIKI, PEŁCZYN, SIOSTRZYTÓW. DZIAŁKA NR 777/1 ZAGOSPODAROWANA JEST RAZEM Z DZIAŁKĄ NR 779 I 777/2, KTÓRE SĄ ZABUDOWANE BUDYNKIEM MIESZKALNYM I BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI. NIEWIELKA CZĘŚĆ ZABUDOWAŃ GOSPODARCZYCH ZNAJDUJE SIĘ NA DZIAŁCE NR 777/1. NA DZIAŁCE ZNAJDUJE SIĘ CZĘŚĆ DREWNIANYCH STODÓŁ, PROWIZORYCZNA SZKLARNIA, DRZEWA OWOCOWE ORAZ OGRÓD WARZYWNY. DZIAŁKI NR 809, 810, 811, 1600, 2993 I 529/2 UŻYTKOWANE SĄ JAKO PASTWISKA I ŁĄKI. W DNIU OGLĘDZIN, TJ. 19.06.2013 R., NA DZIAŁKACH NR 809, 810, 811 I 529/2 ZNAJDOWAŁA SIĘ WODA. ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI NR 809, 810, 811 LEŻĄ W TERENACH OZNACZONYCH SYMBOLEM RZ - ŁĄKI I PASTWISKA, DZIAŁKA NR 777/1 MR - MIESZKALNICTWO ROLNICZE, DZIAŁKI NR 1600, 2993 RP - UPRAWY POLOWE, DZIAŁKA NR 529/2 NA ODLEGŁOŚCI 70 M OD DROGI KRAJOWEJ LEŻY W TERENACH WOLNYCH OD ZAINWESTOWANIA, POD LOKALIZACJĘ DROGI EKSPRESOWEJ S12 WRAZ Z DROGAMI ZBIORCZYMI, A POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ W TERENACH RP UPRAWY POLOWE
posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU nr LU1I/00106088/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
DZIAŁKA NR 1600 O POW. 2100 M2 2562,00 zł
DZIAŁKA NR 2993 O POW. 5300 M2 6466,00 zł
DZIAŁKA NR 529/2 O POW. 7998 M2 9758,00 zł
DZIAŁKA NR 809 O POW. 400 M2 428,00 zł
DZIAŁKA NR 810 O POW. 400 M2 428,00 zł
DZIAŁKA NR 811 O POW. 400 M2 428,00 zł
DZIAŁKA NR 777/1 O POW. 500 M2 2150,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę:
DZIAŁKA NR 1600 O POW. 2100 M2 1921,50 zł
DZIAŁKA NR 2993 O POW. 5300 M2 4849,50 zł
DZIAŁKA NR 529/2 O POW. 7998 M2 7318,50 zł
DZIAŁKA NR 809 O POW. 400 M2 321,00 zł
DZIAŁKA NR 810 O POW. 400 M2 321,00 zł
DZIAŁKA NR 811 O POW. 400 M2 321,00 zł
DZIAŁKA NR 777/1 O POW. 500 M2 1612,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
32571900

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 20 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sędziszów
(świętokrzyskie)
Usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH