PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pierwsza licytacja udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny

Klient anonimowy serwisu

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-27

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, mieszkania, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koziegłowy / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

33039683

Cena

114 450 zł

OpisOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Roman Lipiński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, że w dniu
13 lutego 2015 r. o godz. 10:00
w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14, sala 106, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
udziału w wysokości 1/2 stanowiącego własność dłużnika Paweł Klawiński, os. Leśne 18C/58, 62-028 Koziegłowy oraz udział w wysokości 1/2 stanowiącego własność dłużnika Aleksandra Pszczółka, ul. Kolejowa 16/19, 63-800 Gostyń we współwłasności własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Koziegłowach, gmina Czerwonak, os. Leśne 18c/58, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta PO1P/00241512/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 228 900,00 zł.
Wartość 1/2 udziału dłużnika Paweł Klawiński wynosi 114 450,00 zł.
Wartość 1/2 udziału dłużnika Aleksandra Pszczółka wynosi 114 450,00 zł.
Cena wywołania każdego z udziałów w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 85 837,50 zł, łącznie 171 675,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania udziału nieruchomości, tj. 11 445,00 zł, łącznie 22 890,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.
Wskazane jest dokonanie wpłaty wadium najpóźniej na dzień przed terminem licytacji na konto komornika w
PKO nr 30 1020 4027 0000 1502 0290 3631
lub w kancelarii komornika do dnia licytacji do godz. 9:00 bądź w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14 sala 106 na 10 minut przed rozpoczęciem licytacji od godz. 9:50 do godz. 10:00. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika lub na 5 dni przed licytacją do wglądu w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33039683

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Organizacja 4 dniowej zagranicznej wizyty studyjnej do Brukseli (Belgia) dla maksymalnie 25 osób w ramach projektu systemowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Zamówienie z wolnej ręki 03/ZW/U/13 na świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury medycznej: aparat RTG MECALL
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Ruda Śląska
(śląskie)
Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH