PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Janiszewie

PHU TUMAR MARIAN TUSIŃSKI W UPADŁOŚCI

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-15

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Janiszew gm. zakrzew / mazowieckie

Numer ogłoszenia

31777496

Powierzchnia

1 305 m2

Cena

735 500 zł

OpisSyndyk Masy Upadłości P.P.-H.-U. "TUMAR" Marian Tusiński w upadłości w Janiszewie 103, 26-652 Zakrzew
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż:
1. Nieruchomości działki nr 388/3 w Janiszewie 103 o pow. 1 305 m2 i posadowionych na niej budynków
- mieszkalnego o pow. 252,69 m2
- warsztatowego o pow. 142 m2
Wyżej wymieniona nieruchomość została oszacowana na kwotę 735 500 zł, słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych.
Informację i charakterystykę nieruchomości przedstawia Syndyk lub osoba wskazana przez niego w biurze w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, p. 113, w dni robocze we wtorek i czwartek w godz. 9.00-13.00 od daty ogłoszenia przetargu po uprzednim zgłoszeniu pod nr. telefonu 509 452 711 lub 48 366 00 43.
Pisemne oferty z proponowaną ceną zakupu i kopią wpłaty wadium należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Syndyka "TUMAR" w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, p. 113, do dnia 29 maja 2012 r. do godz. 11.00 /budynek ZUTE/.
Oferty przesłane pocztą nie będą dopuszczone do przetargu jako niespełniające warunków ogłoszonego przetargu.
Oferta winna zawierać:
- imię i nazwisko lub siedzibę oferenta, wpis z działalności gospodarczej lub KRS
- pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Roz. Min. Spraw. z dn. 16.04.1998 r. D. U. nr 55, poz. 360
- pokwitowanie wpłaty wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie ofert i wpłata wadium w wysokości:
90000 zł - dziewięćdziesiąt tysięcy złotych
na konto Bank DnB NORD 92 1370 1154 0000 1701 5212 3300 P.P.H.U. TUMAR Marian Tusiński w upadłości Janiszew 103, 26-652 Zakrzew.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 29 maja 2012 r. o godz. 12.00 w biurze Syndyka w Radomiu ,ul. Żeromskiego 75, p. 113.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone (należy podać konto banku), a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte budynków i zastrzega sobie prawo do:
- przekazania nieruchomości w uzgodnionym terminie z kupującym po dokonaniu wpłaty przez kupującego do pełnej wartości oferowanej ceny w dniu rozstrzygnięcia przetargu
- odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn, ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych
- jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru oferty
- jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, wycofałby się od wpłaty pozostałej kwoty, wartość wpłaconego wadium przepada na rzecz sprzedającego.
31777496

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE + - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Usługa naprawy polegająca na wymianie podzespołów w aparacie RTG - ramię C typu Arcadis Varic prod. Siemens w Szpitalu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Pszczyna
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH