PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PN - 125/38/2010/System elektro

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

111919/2012

Opis

Gdańsk: PN - 125/38/2010/System elektro
Numer ogłoszenia: 111919 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175137 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. (58) 556 45 15, 7684281, faks (58) 556 36 18, 7614629.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PN - 125/38/2010/System elektro.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa: sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych Zakup, dostawa elektrod do ablacji z czujnikiem magnetycznym do systemu elektroanatomicznego. Oddanie Zamawiającemu w dzierżawę systemu elektroanatomicznego do trójwymiarowego mapowania serca wraz z wyposażeniem. Technologia systemu oparta o system pola i czujników magnetycznych pozwalających na bardzo precyzyjną lokalizację cewnika w sercu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Johnson & Johnson Poland Sp. Z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 238931,00
Oferta z najniższą ceną: 238931,00 / Oferta z najwyższą ceną: 238931,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii w Pasłęku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna
Elbląg
(inne)
Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Susz
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH