PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PN/230/ZP/D/2013 Dostawa leków do apteki szpitalnej

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

171931/2013

Opis

Łódź: PN/230/ZP/D/2013 Dostawa leków do apteki szpitalnej
Numer ogłoszenia: 171931 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50667 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6393452, 6393453, 6393458, faks 042 6393452.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PN/230/ZP/D/2013 Dostawa leków do apteki szpitalnej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa leków do apteki szpitalnej 13 pakietów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30148,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15604,92
Oferta z najniższą ceną: 15604,92 / Oferta z najwyższą ceną: 15696,72
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław , kraj/woj. Polska.
Polska Grupa Farmaceutyczna - Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 115,67
Oferta z najniższą ceną: 115,67 / Oferta z najwyższą ceną: 115,67
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-100 Stryków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19760,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8721,00
Oferta z najniższą ceną: 8721,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11913,81
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław , kraj/woj. Polska.
Polska Grupa Farmaceutyczna - Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163860,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 115289,12
Oferta z najniższą ceną: 115289,12 / Oferta z najwyższą ceną: 115289,12
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18501,26
Oferta z najniższą ceną: 18501,26 / Oferta z najwyższą ceną: 18501,26
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3780,00
Oferta z najniższą ceną: 3780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3780,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. Polska.
Polska Grupa Farmaceutyczna - Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1832,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1297,30
Oferta z najniższą ceną: 1297,30 / Oferta z najwyższą ceną: 1297,30
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet 12
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8208,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8251,20
Oferta z najniższą ceną: 8251,20 / Oferta z najwyższą ceną: 8294,40
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet 13
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Promed S.A., ul. Krajewskiego 1/B, 01-520 Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3576,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2949,70
Oferta z najniższą ceną: 2949,70 / Oferta z najwyższą ceną: 3525,12
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wałcz
(zachodniopomorskie)
konserwacja, eksploatacja i serwis systemów grzewczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Naprawa angiografu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH