PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4760P od granicy miasta Leszna do miejscowości Jezierzyce Kościelne

Zarząd Dróg Powiatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Leszno / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

45353/2015

Opis

Leszno: Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4760P od granicy miasta Leszna do miejscowości Jezierzyce Kościelne
Numer ogłoszenia: 45353 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24007 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4760P od granicy miasta Leszna do miejscowości Jezierzyce Kościelne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4760P od granicy miasta Leszna do miejscowości Jezierzyce Kościelne przy użyciu emulsji asfaltowej typu K - 70 oraz kruszywa łamanego o frakcjach zgodnie ze specyfikacją.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ago drogi sp. z o.o., Golędzinów ul. Obornicka 80, 55-120 Oborniki Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 486700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 547546,80
Oferta z najniższą ceną: 547546,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1029510,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont kapitalny elewacji z ociepleniem budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 przy al. Kijowskiej 8 w Krakowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów jednorazowych do archiwizacji nr spr.P/076/2014/SZ/WIM-44/ZP/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
specjalistyczny sprzęt medyczny (ZOZ/ZP/PN/DOS/19/12/2011)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wągrowiec
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH