PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

POKL-220/003/2013 dot. organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczajacego do zawodu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Areszt Śledczy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Słupsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

225844/2013

Opis

Słupsk: POKL-220/003/2013 dot. organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczajacego do zawodu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Numer ogłoszenia: 225844 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188586 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 8483200, faks 59 8428608.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ARESZT ŚLEDCZY.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POKL-220/003/2013 dot. organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczajacego do zawodu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie 2 edycji kursu przyuczajacego do zawodu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie dla 20 skazanych, ilosć: dwa kursy po 10 skazanych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: w ramach projektu Cykl szkoleniowo akwizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji osób pozbawionych wolności oraz przygotowania ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2014 Priorytet I Zatrudnienie i integracja spłeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskiego programu integracji i aktywizacji zawodowej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

O.K Ośrodek Kursów, Edmund Kwidziński, Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24960,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32800,00
Oferta z najniższą ceną: 31850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33480,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości i worków foliowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leżajsk
(podkarpackie)
Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mielec
(podkarpackie)
Dostawa Produktów Spożywczych w 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świdwin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH