PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie...

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

3327/2013

Opis

Łódź: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę druków medycznych oraz na wykonanie wraz z dostawą materiałów informacyjnych dotyczących programu profilaktycznego pn. /Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi/ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 3327 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84995 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę druków medycznych oraz na wykonanie wraz z dostawą materiałów informacyjnych dotyczących programu profilaktycznego pn. /Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi/ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków medycznych oraz na wykonanie wraz z dostawą materiałów informacyjnych dotyczących programu profilaktycznego pn. /Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi/ dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety:
- Pakiet nr 1 - druki medyczne
- Pakiet nr 2 - druki zaproszeń na badania mammograficzne
- Pakiet nr 3 - koperty na zaproszenia
- Pakiet nr 4 - ulotki
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Wzory materiałów informacyjnych /pakiety nr 2, 3, 4/ znajdują się w Załącznikach nr 9, 10, 11 do SIWZ.

Ponadto ww. wzory w wersji elektronicznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-9, 22.00.00.00-0, 30.19.97.10-0, 22.14.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2 - druki zaproszeń na badania mammograficzne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

STRALFORS Sp. z o. o., ul. Parkowa 56, 86-130 Laskowice, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7207,8
Oferta z najniższą ceną: 7207,8 / Oferta z najwyższą ceną: 24600,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3 - koperty na zaproszenia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bong Cały Świat Kopert Sp. z o. o., ul. Ustronna 14, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8856,00
Oferta z najniższą ceną: 8856,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28290,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4 - ulotki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REMI-B Sp. J.
Krzysztof Boiński i Adam Krokowski, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2477,22
Oferta z najniższą ceną: 2477,22 / Oferta z najwyższą ceną: 8979,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla Kliniki Okulistyki Instytutu CZMP - ZP/119/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Wynajem tablic pod bilbordy reklamowe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lubin
(dolnośląskie)
Odnowienie elewacji, prace konserwacyjne instalacji co i wodno - kanalizacyjnej w budynku nr 109 oraz prace malarskie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH